Bijna 100 bedrijven, gesteund door de UPTR (Union Professionel des Transporteurs Routiers), stapten op maandag 2 mei - goed een maand na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens - naar de rechter. De bedrijven stelden Satellic, het bedrijf dat de tol int voor de drie gewesten, in gebreke in verband met de facturatie. De bedrijven en de UPTR hekelden het feit dat transportbedrijven per vrachtwagen verschillende documenten ontvangen, naargelang het gewest waar het voertuig rijdt. Dit verzwaart volgens hen de administratieve last. Ze eisten dat Satellic de facturen zou bundelen. Tot zolang zou Satellic de facturatie ook moeten uitstellen, klonk de klacht. Maar de rechter oordeelt nu volgens Satellic dat het systeem correct functioneert. De eis werd verworpen. "De rechtbank wijst er ook op dat de zaken die voor de rechtbank zijn gebracht, kunnen opgelost worden door simpelweg contact op te nemen met Satellic, en dat men hiervoor niet naar de rechtbank dient te komen", aldus Satellic. De rechtbank verwijst ook naar het feit dat de transportbedrijven ook al langer wisten dat de heffing van start zou gaan op 1 april 2016. "Er was voldoende tijd, 6 maanden namelijk, om het tolheffingssysteem te leren kennen en ermee te leren omgaan, aangezien de toestellen besteld en gebruikt konden worden sinds 1 oktober 2015", aldus Satellic. (Belga)

Bijna 100 bedrijven, gesteund door de UPTR (Union Professionel des Transporteurs Routiers), stapten op maandag 2 mei - goed een maand na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens - naar de rechter. De bedrijven stelden Satellic, het bedrijf dat de tol int voor de drie gewesten, in gebreke in verband met de facturatie. De bedrijven en de UPTR hekelden het feit dat transportbedrijven per vrachtwagen verschillende documenten ontvangen, naargelang het gewest waar het voertuig rijdt. Dit verzwaart volgens hen de administratieve last. Ze eisten dat Satellic de facturen zou bundelen. Tot zolang zou Satellic de facturatie ook moeten uitstellen, klonk de klacht. Maar de rechter oordeelt nu volgens Satellic dat het systeem correct functioneert. De eis werd verworpen. "De rechtbank wijst er ook op dat de zaken die voor de rechtbank zijn gebracht, kunnen opgelost worden door simpelweg contact op te nemen met Satellic, en dat men hiervoor niet naar de rechtbank dient te komen", aldus Satellic. De rechtbank verwijst ook naar het feit dat de transportbedrijven ook al langer wisten dat de heffing van start zou gaan op 1 april 2016. "Er was voldoende tijd, 6 maanden namelijk, om het tolheffingssysteem te leren kennen en ermee te leren omgaan, aangezien de toestellen besteld en gebruikt konden worden sinds 1 oktober 2015", aldus Satellic. (Belga)