De regering van de eurozone zou gestalte krijgen in een zogenaamde Raad van de eurozone die is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de zeventien eurolanden. Zij zouden minstens tweemaal per jaar samenkomen. De Raad van de eurozone moet volgens Sarkozy en Merkel geleid worden door een voorzitter met een mandaat van 2,5 jaar. De twee leiders vinden dat Van Rompuy in eerste instantie de Raad moet voorzitten. Van Rompuy is sinds januari 2010 voorzitter van de Europese Raad. Dat is de instelling waarin de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie zetelen. Zij komen minstens vier keer per jaar bijeen. Van Rompuy heeft een mandaat tot midden 2012. Tot voor enkele jaren stootte het idee van systematische bijeenkomsten van de leiders van de eurolanden op veel weerstand, onder meer in Duitsland. De kredietcrisis en de daaropvolgende schuldencrisis in het eurogebied heeft echter veel taboes onderuit gehaald. Zo zat Van Rompuy reeds enkele aparte eurotoppen voor. Sarkozy hamerde erop dat de eurolanden "absoluut vastberaden" zijn om de euro te verdedigen in de storm die momenteel op de financiële markten woedt. (KAV)

De regering van de eurozone zou gestalte krijgen in een zogenaamde Raad van de eurozone die is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de zeventien eurolanden. Zij zouden minstens tweemaal per jaar samenkomen. De Raad van de eurozone moet volgens Sarkozy en Merkel geleid worden door een voorzitter met een mandaat van 2,5 jaar. De twee leiders vinden dat Van Rompuy in eerste instantie de Raad moet voorzitten. Van Rompuy is sinds januari 2010 voorzitter van de Europese Raad. Dat is de instelling waarin de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie zetelen. Zij komen minstens vier keer per jaar bijeen. Van Rompuy heeft een mandaat tot midden 2012. Tot voor enkele jaren stootte het idee van systematische bijeenkomsten van de leiders van de eurolanden op veel weerstand, onder meer in Duitsland. De kredietcrisis en de daaropvolgende schuldencrisis in het eurogebied heeft echter veel taboes onderuit gehaald. Zo zat Van Rompuy reeds enkele aparte eurotoppen voor. Sarkozy hamerde erop dat de eurolanden "absoluut vastberaden" zijn om de euro te verdedigen in de storm die momenteel op de financiële markten woedt. (KAV)