Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Zo'n 730.000 gezinnen in Vlaanderen hebben nog een stookolietank waarvan er elk jaar 50 tot 70 beginnen te lekken - een cijfer dat in de lift zit. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat het aantal 'probleemtanks' in Vlaanderen op 6500. Voor de eigenaars van al die tanks is er goed nieuws. Nadat er al bijna twintig jaar over gesproken werd, zijn de federale en gewestregeringen eindelijk overeengekomen om een solidariteitsfonds op te richten vanaf 2019.

'Wie schade lijdt door een lekkende tank, betaalt dan nog enkel een dossierkost van 25 euro en 10 procent van de factuur voor de werken, met een maximum van 500 euro', zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Ook lopende én recent afgeronde werken komen in aanmerking. Iedereen die met mazout verwarmt, zal bijdragen aan het stookoliefonds. Hoe groot de heffing precies zal zijn, is nog niet beslist.