De 39-jarige Loones volgt Steven Vandeput op, die na nieuwjaar in functie treedt als burgemeester van Hasselt, en wordt de jongste minister in de regering-Michel.

Ook premier Charles Michel was voor de eedaflegging naar het Paleis in Brussel afgezakt.

Machtsoverdracht

Later vond op het kabinet van Defensie de machtsoverdracht plaats tussen Vandeput en Loones. Hij kreeg een insigne 'waarmee je nu lid van het korps bent' en een badge waarmee hij toegang heeft tot alle militaire kwartieren van het land.

Loones kondigde aan vanmiddag al aan de slag te gaan met enkele briefings. Er ligt volgens hem nog heel wat brood op de plank, ook al zijn de investeringen die voor deze legislatuur reeds voor 80 procent gepland of uitgevoerd. Wat nu nog rest zijn investeringen in de marine en de basissen, voegde hij eraan toe.

Ook op ambtenarenzaken is er nog werk, op het vlak van het statuut. 'Het voorbereidende werk is gedaan, nu kan ik in nauw overleg met de sociale partners beslissingen nemen', klonk het. 'Ik wil werken in dialoog en openheid', aldus de nieuwe minister.

Sander Loones erkende dat er gedacht is om de minister van Defensie niet te vervangen voor de rest van de legislatuur, maar hij wees op het grote aantal belangrijke internationale conflicten.

Vandeput blikte met tevredenheid terug op het werk dat hij de afgelopen vier jaar verzet heeft. 'De strategische visie van Defensie staat er en moet nu uitgerold worden', aldus de Hasselaar. Hij wees ook op het omvangrijke werk dat er op Ambtenarenzaken verricht is 'zonder noemenswaardige tegenstand van de vakbonden - ze hebben maar tweemaal aan mijn deur gestaan'.

Een volledig akkoord over de 'redesign' zit er evenwel niet in. 'We hebben 50 wetteksten in één wetboek samengebracht. Er is maar discussie over één tekst, die over de verloven', aldus nog Vandeput.

Ondervoorzitter

Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

In het parlement wordt hij opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet uit Tervuren, de vroege voorzitter van Jong N-VA.

Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.

De 39-jarige Loones volgt Steven Vandeput op, die na nieuwjaar in functie treedt als burgemeester van Hasselt, en wordt de jongste minister in de regering-Michel.Ook premier Charles Michel was voor de eedaflegging naar het Paleis in Brussel afgezakt.Later vond op het kabinet van Defensie de machtsoverdracht plaats tussen Vandeput en Loones. Hij kreeg een insigne 'waarmee je nu lid van het korps bent' en een badge waarmee hij toegang heeft tot alle militaire kwartieren van het land.Loones kondigde aan vanmiddag al aan de slag te gaan met enkele briefings. Er ligt volgens hem nog heel wat brood op de plank, ook al zijn de investeringen die voor deze legislatuur reeds voor 80 procent gepland of uitgevoerd. Wat nu nog rest zijn investeringen in de marine en de basissen, voegde hij eraan toe. Ook op ambtenarenzaken is er nog werk, op het vlak van het statuut. 'Het voorbereidende werk is gedaan, nu kan ik in nauw overleg met de sociale partners beslissingen nemen', klonk het. 'Ik wil werken in dialoog en openheid', aldus de nieuwe minister. Sander Loones erkende dat er gedacht is om de minister van Defensie niet te vervangen voor de rest van de legislatuur, maar hij wees op het grote aantal belangrijke internationale conflicten. Vandeput blikte met tevredenheid terug op het werk dat hij de afgelopen vier jaar verzet heeft. 'De strategische visie van Defensie staat er en moet nu uitgerold worden', aldus de Hasselaar. Hij wees ook op het omvangrijke werk dat er op Ambtenarenzaken verricht is 'zonder noemenswaardige tegenstand van de vakbonden - ze hebben maar tweemaal aan mijn deur gestaan'. Een volledig akkoord over de 'redesign' zit er evenwel niet in. 'We hebben 50 wetteksten in één wetboek samengebracht. Er is maar discussie over één tekst, die over de verloven', aldus nog Vandeput. Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement en is ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen. In het parlement wordt hij opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet uit Tervuren, de vroege voorzitter van Jong N-VA.Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.