Met het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de regering meer langdurig zieken opnieuw aan werk helpen. Zo vermindert de druk op de sociale zekerheid, maar het is ook goed voor de zieke werknemers. Als zij via aangepast werk opnieuw aan de slag kunnen, halen ze voldoening uit hun job en ontvangen ze een hoger inkomen, redeneert Peeters. Als de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat ander of aangepast werk mogelijk is, moet de werkgever een re-integratieplan opstellen. Als hij dat niet doet, moet hij een herstelbijdrage betalen om de sociale zekerheid te compenseren. Als hij bovendien geen redelijke inspanningen levert om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeert hij een administratieve bijdrage van 800 euro te moeten betalen. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie kan zijn uitkering met 5 tot 10 procent worden verminderd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als hij weigert de vragenlijsten in te vullen of afwezig blijft op een gesprek over zijn re-integratie. De uitkering wordt slechts voor één maand verlaagd en kan nooit lager komen te liggen dan het minimum dat van toepassing is voor zijn gezinssituatie. Belangrijke nuance is ook dat de regels niet gelden voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Kris Peeters maakt zich sterk te hebben gepleit voor redelijke modaliteiten, die niets verlangen dat onmogelijk is van werknemers of bedrijven. Die bezorgdheden werden verwerkt in de uiteindelijke regeling, zegt hij. (Belga)

Met het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de regering meer langdurig zieken opnieuw aan werk helpen. Zo vermindert de druk op de sociale zekerheid, maar het is ook goed voor de zieke werknemers. Als zij via aangepast werk opnieuw aan de slag kunnen, halen ze voldoening uit hun job en ontvangen ze een hoger inkomen, redeneert Peeters. Als de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat ander of aangepast werk mogelijk is, moet de werkgever een re-integratieplan opstellen. Als hij dat niet doet, moet hij een herstelbijdrage betalen om de sociale zekerheid te compenseren. Als hij bovendien geen redelijke inspanningen levert om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeert hij een administratieve bijdrage van 800 euro te moeten betalen. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie kan zijn uitkering met 5 tot 10 procent worden verminderd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als hij weigert de vragenlijsten in te vullen of afwezig blijft op een gesprek over zijn re-integratie. De uitkering wordt slechts voor één maand verlaagd en kan nooit lager komen te liggen dan het minimum dat van toepassing is voor zijn gezinssituatie. Belangrijke nuance is ook dat de regels niet gelden voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Kris Peeters maakt zich sterk te hebben gepleit voor redelijke modaliteiten, die niets verlangen dat onmogelijk is van werknemers of bedrijven. Die bezorgdheden werden verwerkt in de uiteindelijke regeling, zegt hij. (Belga)