Op 31 maart is de winteropvang wat betreft bijstand en begeleiding afgelopen. Er blijven dan nog 110 van de 985 plaatsen over in de permanente noodverblijven. De opvangorganisatie voor daklozen Samusocial maakt zich zorgen omdat zowat 330 personen door hen geïdentificeerd werden als bijzonder kwetsbaar. Voor die groep ontbreken 240 structurele plaatsen. Het gaat onder meer om vrouwen die blootgesteld zijn aan agressie, bejaarde mannen met psychiatrische problemen en gezinnen met kinderen zonder onderdak. "Omdat de capaciteit wordt ingenomen door kwetsbare mensen, verminderen de opvangmogelijkheden voor acute noodsituaties waarin een doorgedreven begeleiding de mensen op korte termijn van de straat zou afhelpen", zegt de directie van Samusocial. "Vanaf het moment dat we niet meer beschikken over de middelen voor die noodopvang, ontstaat er een verdere toename van het aantal chronisch zwervende mensen. Daardoor vergroot ook de behoefte aan plaatsen voor de volgende winter." Vooral het aantal dakloze vrouwen neemt toe. Elke avond vangt Samusocial meer dan 100 vrouwen op. Ook voor daklozen die medische begeleiding krijgen is permanentie nodig. "Het aantal structurele plaatsen in de sociale urgentie moet toenemen, zodat we geen onmogelijke keuzes moeten maken tussen lichamelijk verzwakte mensen, alleenstaande vrouwen en acute noodsituaties." (MVL)

Op 31 maart is de winteropvang wat betreft bijstand en begeleiding afgelopen. Er blijven dan nog 110 van de 985 plaatsen over in de permanente noodverblijven. De opvangorganisatie voor daklozen Samusocial maakt zich zorgen omdat zowat 330 personen door hen geïdentificeerd werden als bijzonder kwetsbaar. Voor die groep ontbreken 240 structurele plaatsen. Het gaat onder meer om vrouwen die blootgesteld zijn aan agressie, bejaarde mannen met psychiatrische problemen en gezinnen met kinderen zonder onderdak. "Omdat de capaciteit wordt ingenomen door kwetsbare mensen, verminderen de opvangmogelijkheden voor acute noodsituaties waarin een doorgedreven begeleiding de mensen op korte termijn van de straat zou afhelpen", zegt de directie van Samusocial. "Vanaf het moment dat we niet meer beschikken over de middelen voor die noodopvang, ontstaat er een verdere toename van het aantal chronisch zwervende mensen. Daardoor vergroot ook de behoefte aan plaatsen voor de volgende winter." Vooral het aantal dakloze vrouwen neemt toe. Elke avond vangt Samusocial meer dan 100 vrouwen op. Ook voor daklozen die medische begeleiding krijgen is permanentie nodig. "Het aantal structurele plaatsen in de sociale urgentie moet toenemen, zodat we geen onmogelijke keuzes moeten maken tussen lichamelijk verzwakte mensen, alleenstaande vrouwen en acute noodsituaties." (MVL)