De VVGGC komt overeen met het Brussels Parlement, maar buigt zich over de bicommunautaire bevoegdheden in het Brussels gewest, zoals de opvang van daklozen. Binnen de ingewikkelde Brusselse institutionele constructie had men over het hoofd gezien dat de oprichting van parlementaire onderzoekscommissies binnen de GGC niet voorzien was. Met de goedkeuring van de ordonnantie is dit nu verholpen. De tekst wordt vanmiddag nog door de Brusselse regering bekrachtigd, zodat de GGC nog het voorstel tot oprichting van de commissie Samusocial kan behandelen. De snelle bekrachtiging is ook nodig met het oog op de spoedige publicatie in het Belgisch Staatsblad. (Belga)

De VVGGC komt overeen met het Brussels Parlement, maar buigt zich over de bicommunautaire bevoegdheden in het Brussels gewest, zoals de opvang van daklozen. Binnen de ingewikkelde Brusselse institutionele constructie had men over het hoofd gezien dat de oprichting van parlementaire onderzoekscommissies binnen de GGC niet voorzien was. Met de goedkeuring van de ordonnantie is dit nu verholpen. De tekst wordt vanmiddag nog door de Brusselse regering bekrachtigd, zodat de GGC nog het voorstel tot oprichting van de commissie Samusocial kan behandelen. De snelle bekrachtiging is ook nodig met het oog op de spoedige publicatie in het Belgisch Staatsblad. (Belga)