Minister-president Rudi Vervoort wil een kadaster opstellen van alle mandaten en bezoldigingen in het Brussels Gewest. De ministers Fremault en Smet, in hun hoedanigheid als Collegelid bevoegd voor de OCMW's, hebben daarop een brief gestuurd naar de 19 OCMW's van het Gewest met de vraag om informatie over alle structuren, mandaten en bezoldigingen - ook van de leden die in de bestuursorganen zetelen - op te sturen. Van 18 OCMW's kregen de ministers een bevredigend antwoord. Het OCMW van de Stad Brussel is de enige die nalaat volledige transparantie te verschaffen over mandaten en vergoedingen. Aan het hoofd van dat OCMW staat Pascale Peraïta (PS), ook bestuurder bij Samusocial, en in het oog van de storm vanwege de hoge vergoedingen voor de bestuurders van die daklozenorganisatie. (Belga)

Minister-president Rudi Vervoort wil een kadaster opstellen van alle mandaten en bezoldigingen in het Brussels Gewest. De ministers Fremault en Smet, in hun hoedanigheid als Collegelid bevoegd voor de OCMW's, hebben daarop een brief gestuurd naar de 19 OCMW's van het Gewest met de vraag om informatie over alle structuren, mandaten en bezoldigingen - ook van de leden die in de bestuursorganen zetelen - op te sturen. Van 18 OCMW's kregen de ministers een bevredigend antwoord. Het OCMW van de Stad Brussel is de enige die nalaat volledige transparantie te verschaffen over mandaten en vergoedingen. Aan het hoofd van dat OCMW staat Pascale Peraïta (PS), ook bestuurder bij Samusocial, en in het oog van de storm vanwege de hoge vergoedingen voor de bestuurders van die daklozenorganisatie. (Belga)