Dat verklaarde de staatssecretaris in de bevoegde Kamercommissie, waar een gedachtewisseling geprogrammeerd stond over de hongerstaking, die voor het grootste deel op 21 juli afliep, na zowat 60 dagen.

Sammy Mahdi herhaalde er dat hij steeds consequent is geweest in zijn communicatie naar de hongerstakers en naar de organisatie daarrond. Er komt geen collectieve regularisatie, maar ook geen toegiften of akkoorden onder tafel, zei hij. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat hij tijdens de gesprekken die gezant Dirk Van den Bulck voerde met de actievoerders af en toe de vraag kreeg of hij 'niet dit of dat kan doen. Het antwoord was steeds: "neen",' aldus de staatssecretaris.

'Humaan'

Veel energie ging de afgelopen weken naar het uitleggen van het beleid - een beleid dat 'humaan' is. 'Ik heb gezegd dat we humaan zijn, humaan waren en humaan zullen blijven', benadrukte de staatssecretaris. Daarbij merkte hij op dat altijd rekening wordt gehouden met elementen als de verblijfsduur, familiale banden of banden met ons land bij de behandeling van aanvragen voor regularisatie om humanitaire redenen (de zogenaamde 9bis). 'Er wordt altijd rekening gehouden met alle elementen, waarbij het ene element zwaarder doorweegt dan het andere, maar het gaat steeds om het geheel van elementen.'

Hij bevestigde dat de dossiers van de hongerstakers zo snel mogelijk zullen worden behandeld. 'Prioritaire doelgroepen zijn er altijd geweest', legde Mahdi uit. 'Als dat is wat we moeten doen om de hongerstaking te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen.' In tegenstelling tot criteria in de wet inschrijven, een collectieve regularisatie, de retributie stopzetten, tijdelijke oplossingen, enzovoort.

'Wraakroepend'

Voor oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang is het duidelijk dat de hongerstakers een voorkeursbehandeling krijgen. Theo Francken (N-VA) wees onder meer op de snellere behandeling van hun dossiers, maar ook op de manier waarop ze via de neutrale zone worden behandeld. Francken wil ook dat hongerstakers voortaan op een zwarte lijst worden gezet voor regularisatie. 'Die chantage moet stoppen.'

Francken wil ook dat er een onderzoek komt naar het dichtnaaien van monden van hongerstakers. De CD&V-staatssecretaris antwoordde dat dit niet zijn bevoegdheid is, maar noemde het uit persoonlijke naam 'wraakroepend' en 'niet fijn om te zien dat mensen monden hebben dichtgenaaid, dat hebben aangemoedigd of daarbij hebben geholpen.'

Mahdi benadrukte ook dat regulariseren nooit een antwoord biedt op de strijd tegen zwartwerk. 'Er zijn helaas malafide werkgevers die mensen willen uitbuiten, en die moeten we keihard aanpakken. Hetzelfde geldt voor huisjesmelkers', aldus de staatssecretaris. 'Sommigen vragen hoe het mogelijk is dat mensen hier jarenlang in onwettig verblijf kunnen blijven. Omdat sommigen dat faciliteren.'

Rij wachtenden aan neutrale zone

Buiten de Kamer bleven ook vrijdag massaal veel mensen opdagen aan de neutrale zone die staatssecretaris

Mahdi donderdag heeft laten openen in de Melsensstraat in Brussel. De toevloed was donderdag en vrijdag dusdanig dat de staatssecretaris besloot de neutrale zone enkel nog open te stellen voor sans-papiers die hadden deelgenomen aan de hongerstaking.

De neutrale zone was geopend om de hongerstakers te informeren over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en hen de kans te bieden hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Donderdag waren ook heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Toen de zone 's avonds werd gesloten, kregen de mensen die nog wachtten een afspraak voor een latere datum. Vrijdag stond er aan de neutrale zone opnieuw een lange wachtrij, tot aan het naburige plein. Het ging onder meer om een grote groep Noord-Afrikaanse mannen die reeds lang in België zijn en hier in het zwart werken, een groep die veelal niet in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut, maar beschouwd worden als 'economische vluchtelingen'. Bij de wachtenden bevonden zich ook heel wat mensen die speciaal uit andere steden naar Brussel waren afgezakt, in de hoop op een herziening van hun dossier. Staatssecretaris Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers aan de hongerstaking. Dat nieuws werd ook meegedeeld aan de mensen die aan de neutrale zone stonden te wachten. De mensen die donderdag een afspraak hadden gekregen, zullen zich wel nog op de afspraak kunnen aandienen, maar de dossiers van de mensen die niet hebben deelgenomen aan de hongerstaking, zullen niet in de neutrale zone kunnen ingediend worden. Dat kan wel via de normale procedure, via de gemeentelijke administraties, aldus het kabinet van de staatssecretaris.

De helft goedgekeurd

Sinds 2018 krijgt zowat de helft van de regularisatie-aanvragen een positief antwoord, zo meldt het kabinet-Mahdi nog. In 2020 zijn er 1847 positieve beslissingen genomen, voor in totaal 3508 personen. Tussen 2014 en 2016 werden gemiddeld slechts 1000 personen geregulariseerd en schommelde het aantal positieve beslissingen tussen 10 en 20 procent. In 2017 ging het al om 1005 positieve beslissingen, nog steeds slechts 22 procent van het aantal aanvragen, voor 1443 personen. Het jaar daarop, 2018, steeg het aantal geregulariseerde personen tot 2309, en in 2019 tot 3320.

Dat verklaarde de staatssecretaris in de bevoegde Kamercommissie, waar een gedachtewisseling geprogrammeerd stond over de hongerstaking, die voor het grootste deel op 21 juli afliep, na zowat 60 dagen. Sammy Mahdi herhaalde er dat hij steeds consequent is geweest in zijn communicatie naar de hongerstakers en naar de organisatie daarrond. Er komt geen collectieve regularisatie, maar ook geen toegiften of akkoorden onder tafel, zei hij. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat hij tijdens de gesprekken die gezant Dirk Van den Bulck voerde met de actievoerders af en toe de vraag kreeg of hij 'niet dit of dat kan doen. Het antwoord was steeds: "neen",' aldus de staatssecretaris. Veel energie ging de afgelopen weken naar het uitleggen van het beleid - een beleid dat 'humaan' is. 'Ik heb gezegd dat we humaan zijn, humaan waren en humaan zullen blijven', benadrukte de staatssecretaris. Daarbij merkte hij op dat altijd rekening wordt gehouden met elementen als de verblijfsduur, familiale banden of banden met ons land bij de behandeling van aanvragen voor regularisatie om humanitaire redenen (de zogenaamde 9bis). 'Er wordt altijd rekening gehouden met alle elementen, waarbij het ene element zwaarder doorweegt dan het andere, maar het gaat steeds om het geheel van elementen.' Hij bevestigde dat de dossiers van de hongerstakers zo snel mogelijk zullen worden behandeld. 'Prioritaire doelgroepen zijn er altijd geweest', legde Mahdi uit. 'Als dat is wat we moeten doen om de hongerstaking te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen.' In tegenstelling tot criteria in de wet inschrijven, een collectieve regularisatie, de retributie stopzetten, tijdelijke oplossingen, enzovoort. Voor oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang is het duidelijk dat de hongerstakers een voorkeursbehandeling krijgen. Theo Francken (N-VA) wees onder meer op de snellere behandeling van hun dossiers, maar ook op de manier waarop ze via de neutrale zone worden behandeld. Francken wil ook dat hongerstakers voortaan op een zwarte lijst worden gezet voor regularisatie. 'Die chantage moet stoppen.' Francken wil ook dat er een onderzoek komt naar het dichtnaaien van monden van hongerstakers. De CD&V-staatssecretaris antwoordde dat dit niet zijn bevoegdheid is, maar noemde het uit persoonlijke naam 'wraakroepend' en 'niet fijn om te zien dat mensen monden hebben dichtgenaaid, dat hebben aangemoedigd of daarbij hebben geholpen.' Mahdi benadrukte ook dat regulariseren nooit een antwoord biedt op de strijd tegen zwartwerk. 'Er zijn helaas malafide werkgevers die mensen willen uitbuiten, en die moeten we keihard aanpakken. Hetzelfde geldt voor huisjesmelkers', aldus de staatssecretaris. 'Sommigen vragen hoe het mogelijk is dat mensen hier jarenlang in onwettig verblijf kunnen blijven. Omdat sommigen dat faciliteren.' Buiten de Kamer bleven ook vrijdag massaal veel mensen opdagen aan de neutrale zone die staatssecretaris Mahdi donderdag heeft laten openen in de Melsensstraat in Brussel. De toevloed was donderdag en vrijdag dusdanig dat de staatssecretaris besloot de neutrale zone enkel nog open te stellen voor sans-papiers die hadden deelgenomen aan de hongerstaking.De neutrale zone was geopend om de hongerstakers te informeren over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en hen de kans te bieden hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Donderdag waren ook heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Toen de zone 's avonds werd gesloten, kregen de mensen die nog wachtten een afspraak voor een latere datum. Vrijdag stond er aan de neutrale zone opnieuw een lange wachtrij, tot aan het naburige plein. Het ging onder meer om een grote groep Noord-Afrikaanse mannen die reeds lang in België zijn en hier in het zwart werken, een groep die veelal niet in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut, maar beschouwd worden als 'economische vluchtelingen'. Bij de wachtenden bevonden zich ook heel wat mensen die speciaal uit andere steden naar Brussel waren afgezakt, in de hoop op een herziening van hun dossier. Staatssecretaris Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers aan de hongerstaking. Dat nieuws werd ook meegedeeld aan de mensen die aan de neutrale zone stonden te wachten. De mensen die donderdag een afspraak hadden gekregen, zullen zich wel nog op de afspraak kunnen aandienen, maar de dossiers van de mensen die niet hebben deelgenomen aan de hongerstaking, zullen niet in de neutrale zone kunnen ingediend worden. Dat kan wel via de normale procedure, via de gemeentelijke administraties, aldus het kabinet van de staatssecretaris.Sinds 2018 krijgt zowat de helft van de regularisatie-aanvragen een positief antwoord, zo meldt het kabinet-Mahdi nog. In 2020 zijn er 1847 positieve beslissingen genomen, voor in totaal 3508 personen. Tussen 2014 en 2016 werden gemiddeld slechts 1000 personen geregulariseerd en schommelde het aantal positieve beslissingen tussen 10 en 20 procent. In 2017 ging het al om 1005 positieve beslissingen, nog steeds slechts 22 procent van het aantal aanvragen, voor 1443 personen. Het jaar daarop, 2018, steeg het aantal geregulariseerde personen tot 2309, en in 2019 tot 3320.