De gewezen kandidaat-voorzitter van de CD&V kwam bij De Ochtend op Radio 1 terug op de uitspraken van Jambon. Die had op verschillende bijeenkomsten gezegd dat sommige asielzoekers een huis konden aanschaffen met het kindergeld dat ze retroactief kregen. De uitspraak, genoteerd in zakenkrant De Tijd, bleek op weinig feiten gestoeld. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele had dinsdag al gezegd dat 'als je een lezing houdt voor de eigen achterban, je wel eens kort door de bocht gaat om je punt te maken'. Daarnaast 'hoeft dat niet wetenschappelijk correct te zijn'.

Mahdi riposteerde op woensdagochtend. 'De uitspraak klopt niet, ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Een eigen achterban krijgt ook liefst feiten met wetenschappelijke relevantie.'

De CD&V-jongerenvoorzitter betwistte overigens dat Jambon zomaar als een N-VA'er kan spreken. 'Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel voor de eigen achterban. Ik vind het belangrijk dat iemand van de uitvoerende macht over juiste cijfers spreekt. En de cijfers kloppen niet.'

De jongerenvoorzitter benadrukte dat het migratiedebat scherpe discussies oplevert. 'Over asielzoekers proberen bepaalde partijen, om het Vlaams Belang niet bij naam te noemen, leugens te verspreiden. Dat ze voorrang zouden krijgen voor een sociale woning, in plaats van "onze mensen". Dat klopt niet.'

De Vilvoordenaar juicht trouwens toe dat asielzoekers niet langer kindergeld retroactief zullen krijgen. Zo schroeft de regering-Jambon een maatregel terug die onder de regering van Geert Bourgeois (N-VA) het levenslicht zag, zo liet Mahdi fijntjes optekenen.

Mahdi kwam ook terug op enkele uitspraken van Jambon over het Vlaams Belang, waarmee hij 'perfect had kunnen onderhandelen'. 'Vóór de verkiezingen was er sprake van een "Chinese Muur" tussen N-VA en Vlaams Belang. Die is er blijkbaar niet meer. Sommigen blijven benadrukken dat extreemrechts eigenlijk de favoriete partner was.' Dat maakt het volgens Mahdi moeilijker om met de Franstalige partijen op het federale niveau te onderhandelen.

De gewezen kandidaat-voorzitter van de CD&V kwam bij De Ochtend op Radio 1 terug op de uitspraken van Jambon. Die had op verschillende bijeenkomsten gezegd dat sommige asielzoekers een huis konden aanschaffen met het kindergeld dat ze retroactief kregen. De uitspraak, genoteerd in zakenkrant De Tijd, bleek op weinig feiten gestoeld. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele had dinsdag al gezegd dat 'als je een lezing houdt voor de eigen achterban, je wel eens kort door de bocht gaat om je punt te maken'. Daarnaast 'hoeft dat niet wetenschappelijk correct te zijn'.Mahdi riposteerde op woensdagochtend. 'De uitspraak klopt niet, ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Een eigen achterban krijgt ook liefst feiten met wetenschappelijke relevantie.' De CD&V-jongerenvoorzitter betwistte overigens dat Jambon zomaar als een N-VA'er kan spreken. 'Als een minister-president spreekt, doet hij dat niet enkel voor de eigen achterban. Ik vind het belangrijk dat iemand van de uitvoerende macht over juiste cijfers spreekt. En de cijfers kloppen niet.'De jongerenvoorzitter benadrukte dat het migratiedebat scherpe discussies oplevert. 'Over asielzoekers proberen bepaalde partijen, om het Vlaams Belang niet bij naam te noemen, leugens te verspreiden. Dat ze voorrang zouden krijgen voor een sociale woning, in plaats van "onze mensen". Dat klopt niet.'De Vilvoordenaar juicht trouwens toe dat asielzoekers niet langer kindergeld retroactief zullen krijgen. Zo schroeft de regering-Jambon een maatregel terug die onder de regering van Geert Bourgeois (N-VA) het levenslicht zag, zo liet Mahdi fijntjes optekenen.Mahdi kwam ook terug op enkele uitspraken van Jambon over het Vlaams Belang, waarmee hij 'perfect had kunnen onderhandelen'. 'Vóór de verkiezingen was er sprake van een "Chinese Muur" tussen N-VA en Vlaams Belang. Die is er blijkbaar niet meer. Sommigen blijven benadrukken dat extreemrechts eigenlijk de favoriete partner was.' Dat maakt het volgens Mahdi moeilijker om met de Franstalige partijen op het federale niveau te onderhandelen.