De Morgen schreef vorige week dat Mahdi bij het federaal parket melding deed van een nota van de Staatsveiligheid, waarin sprake is van geruchten binnen de Iraanse gemeenschap over mogelijke fraude met humanitaire visa. Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai, fungeerde in die dossiers als contactpersoon. De Staatsveiligheid preciseerde dinsdag/vandaag nog dat het om een "uiterst genuanceerde" nota gaat, waarin ook sprake is van mogelijke politieke beïnvloeding vanuit Iran. Verschillende parlementsleden bevroegen Mahdi dinsdag tijdens een actualiteitsdebat in de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer. Vooral N-VA-fractieleider Peter De Roover was scherp voor de staatssecretaris. "Alles wijst erop dat een theocratisch regime hier een poging onderneemt om een volksvertegenwoordiger in diskrediet te brengen. Dit is een aanval op een van de fundamenten van onze democratie, en u heeft daarin een rol gespeeld." De Roover verweet de staatssecretaris dat hij zich niet discreet opstelt in het dossier, omdat hij vorige week in de media bevestigde dat hij de informatie aan het parket heeft doorgespeeld. "U hebt lucht gegeven aan het verspreiden van absoluut onbewezen geruchten. Vindt u zelf niet dat u zich heeft laten misbruiken als een pion in een spel van een buitenlandse mogendheid?" Mahdi benadrukte dat hij "geen andere keuze had" dan die informatie over te maken aan het parket. "Optreden als contactpersoon in een individueel dossier is geen misdrijf. Maar de geruchten gingen verder en suggereerden dat er geld voor werd gevraagd. Ik kan dat zelf niet verifiëren, en dus heb ik het federaal parket op de hoogte gebracht", verduidelijkte hij. De staatssecretaris wilde daarmee geen oordeel vellen over de inhoud van de nota, zei hij. "Het is aan het parket om te oordelen of er verder onderzoek nodig is. Maar bij de minste twijfel is het in ieders belang dat dat onderzoek gevoerd wordt." De staatssecretaris kreeg steun van de meerderheidspartijen, al benadrukten onder meer sp.a-Kamerlid Ben Segers en Groen-Kamerlid Eva Platteau wel dat er nood is aan een objectiever systeem voor de uitreiking van humanitaire visa. PVDA-Kamerlid Greet Daems vroeg om objectieve criteria, met daarnaast een mogelijkheid om daar indien nodig van af te wijken. (Belga)

De Morgen schreef vorige week dat Mahdi bij het federaal parket melding deed van een nota van de Staatsveiligheid, waarin sprake is van geruchten binnen de Iraanse gemeenschap over mogelijke fraude met humanitaire visa. Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai, fungeerde in die dossiers als contactpersoon. De Staatsveiligheid preciseerde dinsdag/vandaag nog dat het om een "uiterst genuanceerde" nota gaat, waarin ook sprake is van mogelijke politieke beïnvloeding vanuit Iran. Verschillende parlementsleden bevroegen Mahdi dinsdag tijdens een actualiteitsdebat in de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer. Vooral N-VA-fractieleider Peter De Roover was scherp voor de staatssecretaris. "Alles wijst erop dat een theocratisch regime hier een poging onderneemt om een volksvertegenwoordiger in diskrediet te brengen. Dit is een aanval op een van de fundamenten van onze democratie, en u heeft daarin een rol gespeeld." De Roover verweet de staatssecretaris dat hij zich niet discreet opstelt in het dossier, omdat hij vorige week in de media bevestigde dat hij de informatie aan het parket heeft doorgespeeld. "U hebt lucht gegeven aan het verspreiden van absoluut onbewezen geruchten. Vindt u zelf niet dat u zich heeft laten misbruiken als een pion in een spel van een buitenlandse mogendheid?" Mahdi benadrukte dat hij "geen andere keuze had" dan die informatie over te maken aan het parket. "Optreden als contactpersoon in een individueel dossier is geen misdrijf. Maar de geruchten gingen verder en suggereerden dat er geld voor werd gevraagd. Ik kan dat zelf niet verifiëren, en dus heb ik het federaal parket op de hoogte gebracht", verduidelijkte hij. De staatssecretaris wilde daarmee geen oordeel vellen over de inhoud van de nota, zei hij. "Het is aan het parket om te oordelen of er verder onderzoek nodig is. Maar bij de minste twijfel is het in ieders belang dat dat onderzoek gevoerd wordt." De staatssecretaris kreeg steun van de meerderheidspartijen, al benadrukten onder meer sp.a-Kamerlid Ben Segers en Groen-Kamerlid Eva Platteau wel dat er nood is aan een objectiever systeem voor de uitreiking van humanitaire visa. PVDA-Kamerlid Greet Daems vroeg om objectieve criteria, met daarnaast een mogelijkheid om daar indien nodig van af te wijken. (Belga)