Een 20-tal organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International België en de Liga voor Mensenrechten, hekelt vandaag in een mededeling de "dubbelzinnige houding" van de federale regering over de detentie van kinderen. Volgens de organisatie voert staatssecretaris Mahdi een procedureslag bij de Raad van State om de detentie van gezinnen met kinderen in de gesloten gezinseenheden van het centrum 127bis opnieuw wettelijk mogelijk te maken. Indien hij de zaak wint, zal detentie van gezinnen met kinderen in de praktijk opnieuw mogelijk zijn, luidt het. "De federale regering én staatssecretaris Mahdi kennen en erkennen de impact van detentie op kinderen. Het is dan ook niet te bevatten dat ze tegelijk een juridische strijd voeren om deze praktijk terug in te voeren", zegt woordvoerder Melanie Zonderman van Platform Kinderen op de Vlucht. Maar staatssecretaris Sammy Mahdi ontkent dat laatste. Op digitale ontmoetingen heeft hij naar eigen zeggen meermaals herhaald dat er ondanks de lopende procedure geen kinderen opgesloten worden. Hij merkt op dat de overheid geen afstand kan doen van een beroep dat het middenveld in het verleden tegen haar heeft ingesteld. Deze lopende procedure bij de Raad van State gaat over hoe de vasthouding van gezinnen met minderjarige kinderen moet gebeuren, licht hij toe. Een aantal van deze bepalingen zijn bij een arrest van 1 oktober 2020 al door de Raad van State vernietigd (zoals de onvoorwaardelijke toegang tot de gezinswoning door personeel tussen 6 en 22 uur; de mogelijkheid tot inperking van het gebruik van de buitenruimtes rondom de gezinswoning tot 2 uur per dag en de mogelijkheid tot afzondering/isolatie voor maximaal 24 uur van een jongere van minstens 16 jaar die een gevaar vormt voor zijn eigen veiligheid, de veiligheid van andere gezinsleden of personeelsleden). Door dit arrest is het Koninklijk besluit dat de vasthouding regelt niet meer van toepassing en zou dat moeten aangepast worden, maar de staatssecretaris heeft altijd gezegd dat er geen aanpassingen zullen komen. Dat maakt het vandaag, morgen en overmorgen onmogelijk om kinderen op te sluiten. Sammy Mahdi wacht op het tweede deel van het arrest om de procedure volledig te kunnen afsluiten. "Het is van belang om het oordeel van de rechter te kennen over de vasthoudingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Voor de toekomst is het echter nu al duidelijk: er kunnen en zullen geen kinderen worden vastgehouden. Men heeft geen rechtspraak nodig om afspraken over het beleid na te komen." (Belga)

Een 20-tal organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International België en de Liga voor Mensenrechten, hekelt vandaag in een mededeling de "dubbelzinnige houding" van de federale regering over de detentie van kinderen. Volgens de organisatie voert staatssecretaris Mahdi een procedureslag bij de Raad van State om de detentie van gezinnen met kinderen in de gesloten gezinseenheden van het centrum 127bis opnieuw wettelijk mogelijk te maken. Indien hij de zaak wint, zal detentie van gezinnen met kinderen in de praktijk opnieuw mogelijk zijn, luidt het. "De federale regering én staatssecretaris Mahdi kennen en erkennen de impact van detentie op kinderen. Het is dan ook niet te bevatten dat ze tegelijk een juridische strijd voeren om deze praktijk terug in te voeren", zegt woordvoerder Melanie Zonderman van Platform Kinderen op de Vlucht. Maar staatssecretaris Sammy Mahdi ontkent dat laatste. Op digitale ontmoetingen heeft hij naar eigen zeggen meermaals herhaald dat er ondanks de lopende procedure geen kinderen opgesloten worden. Hij merkt op dat de overheid geen afstand kan doen van een beroep dat het middenveld in het verleden tegen haar heeft ingesteld. Deze lopende procedure bij de Raad van State gaat over hoe de vasthouding van gezinnen met minderjarige kinderen moet gebeuren, licht hij toe. Een aantal van deze bepalingen zijn bij een arrest van 1 oktober 2020 al door de Raad van State vernietigd (zoals de onvoorwaardelijke toegang tot de gezinswoning door personeel tussen 6 en 22 uur; de mogelijkheid tot inperking van het gebruik van de buitenruimtes rondom de gezinswoning tot 2 uur per dag en de mogelijkheid tot afzondering/isolatie voor maximaal 24 uur van een jongere van minstens 16 jaar die een gevaar vormt voor zijn eigen veiligheid, de veiligheid van andere gezinsleden of personeelsleden). Door dit arrest is het Koninklijk besluit dat de vasthouding regelt niet meer van toepassing en zou dat moeten aangepast worden, maar de staatssecretaris heeft altijd gezegd dat er geen aanpassingen zullen komen. Dat maakt het vandaag, morgen en overmorgen onmogelijk om kinderen op te sluiten. Sammy Mahdi wacht op het tweede deel van het arrest om de procedure volledig te kunnen afsluiten. "Het is van belang om het oordeel van de rechter te kennen over de vasthoudingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Voor de toekomst is het echter nu al duidelijk: er kunnen en zullen geen kinderen worden vastgehouden. Men heeft geen rechtspraak nodig om afspraken over het beleid na te komen." (Belga)