In zijn inleidende uiteenzetting benadrukte minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) dat de timing van de wettelijke procedures voor de uitbreiding van het CST in het Brussels Gewest reeds op 16 september gekend was. Op die dag keurde de Brusselse regering de voorontwerpen van de ordonnantie ter bekrachtiging van het samenwerkingsakkoord en de uitvoeringsordonnantie in eerste lezing goed. Toen werd gezegd dat de regering de uitbreiding van het CST vanaf 1 oktober zou invoeren in het Brussels Gewest, maar dat de controles en sancties pas vanaf midden oktober zouden in werking treden. "Er is geen vertraging in de invoering van het CST, maar een geleidelijke uitrol", benadrukte hij. Maron wees er nog op dat de verschillende regeringen van het land pas zondag het samenwerkingakkoord hebben goedgekeurd. De verschillende parlementen dienen deze week het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen aangezien het huidige samenwerkingsakkoord eind september afloopt. In de Kamer werd het akkoord dinsdag ook in commissie besproken. Aangezien de adviezen van de Raad van State (RvS) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) enkel over het samenwerkingsakkoord en niet over de uitvoeringsordonnantie binnen zijn, kan het Brussels Parlement zich deze week enkel over het samenwerkingsakkoord uitspreken, betreurde de minister. Hij wees er ook op dat de kabinetten van de minister-president en de ministers van Gezondheid en Economie overlegd hebben met de sectoren, burgemeesters, sociale partners en de collega's van de andere regeringen. Minister Maron zei te hopen dat de adviezen van de RvS en de GBA snel binnenkomen, zodat het parlement zich volgende week over de uitvoeringsordonnantie kan buigen. Ter herinnering: de Brusselse regering wil wegens de lage vaccinatiegraad in het Brussels gewest het CST gebruiken in een aantal sectoren nu het Overlegcomité de meeste coronamaatregelen heeft geschrapt. De uitbreiding van het gebruik van het CST is zowel tijdelijk (tot 30 juni 2022) als beperkt tot een aantal sectoren: horeca, dancings en discotheken, sportclubs, fitnesscentra, beurzen en congressen, de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onder meer het openbaar vervoer, scholen, administraties, het werk of de bank. Tijdens het debat in de commissie dinsdagmiddag herhaalde de oppositie haar kritiek op de verwarrende communicatie over de inwerkingstreding van de uitbreiding van het CST in Brussel. Ook waarschuwden verschillende commissieleden voor het gevaar van een grotere digitale kloof door het CST. Minister Maron repliceerde dat voor alle certificaten ook een papieren exemplaar beschikbaar zal zijn. Daarnaast waren er ook heel wat vragen over de uitrol zelf van de maatregel, die eigenlijk eerder thuishoren in het debat over de uitvoeringsordonnantie. (Belga)

In zijn inleidende uiteenzetting benadrukte minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) dat de timing van de wettelijke procedures voor de uitbreiding van het CST in het Brussels Gewest reeds op 16 september gekend was. Op die dag keurde de Brusselse regering de voorontwerpen van de ordonnantie ter bekrachtiging van het samenwerkingsakkoord en de uitvoeringsordonnantie in eerste lezing goed. Toen werd gezegd dat de regering de uitbreiding van het CST vanaf 1 oktober zou invoeren in het Brussels Gewest, maar dat de controles en sancties pas vanaf midden oktober zouden in werking treden. "Er is geen vertraging in de invoering van het CST, maar een geleidelijke uitrol", benadrukte hij. Maron wees er nog op dat de verschillende regeringen van het land pas zondag het samenwerkingakkoord hebben goedgekeurd. De verschillende parlementen dienen deze week het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen aangezien het huidige samenwerkingsakkoord eind september afloopt. In de Kamer werd het akkoord dinsdag ook in commissie besproken. Aangezien de adviezen van de Raad van State (RvS) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) enkel over het samenwerkingsakkoord en niet over de uitvoeringsordonnantie binnen zijn, kan het Brussels Parlement zich deze week enkel over het samenwerkingsakkoord uitspreken, betreurde de minister. Hij wees er ook op dat de kabinetten van de minister-president en de ministers van Gezondheid en Economie overlegd hebben met de sectoren, burgemeesters, sociale partners en de collega's van de andere regeringen. Minister Maron zei te hopen dat de adviezen van de RvS en de GBA snel binnenkomen, zodat het parlement zich volgende week over de uitvoeringsordonnantie kan buigen. Ter herinnering: de Brusselse regering wil wegens de lage vaccinatiegraad in het Brussels gewest het CST gebruiken in een aantal sectoren nu het Overlegcomité de meeste coronamaatregelen heeft geschrapt. De uitbreiding van het gebruik van het CST is zowel tijdelijk (tot 30 juni 2022) als beperkt tot een aantal sectoren: horeca, dancings en discotheken, sportclubs, fitnesscentra, beurzen en congressen, de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. Het CST zal daarenboven nooit verplicht worden voor essentiële activiteiten, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot onder meer het openbaar vervoer, scholen, administraties, het werk of de bank. Tijdens het debat in de commissie dinsdagmiddag herhaalde de oppositie haar kritiek op de verwarrende communicatie over de inwerkingstreding van de uitbreiding van het CST in Brussel. Ook waarschuwden verschillende commissieleden voor het gevaar van een grotere digitale kloof door het CST. Minister Maron repliceerde dat voor alle certificaten ook een papieren exemplaar beschikbaar zal zijn. Daarnaast waren er ook heel wat vragen over de uitrol zelf van de maatregel, die eigenlijk eerder thuishoren in het debat over de uitvoeringsordonnantie. (Belga)