Vorig jaar bereikte het aantal nieuwe HIV-diagnoses in Europa een nieuw triest hoogtepunt. Ondanks een dalende trend wereldwijd sinds 2000, nam het aantal besmettingen in ons werelddeel toe. Wie dacht dat deze vreselijke ziekte onder controle was, is eraan voor de moeite. Net daarom is Wereldaidsdag zo'n belangrijk gegeven. Maar hoe groot het enthousiasme ook is om samen met duizenden anderen het rode lintje op te spelden op 1 december, toch zal er op 2 december geen haan meer naar kraaien. En dat is jammer. Bewustmaking is meer dan ooit nodig.

'Samen moeten we nog een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de HIV-epidemie'

Vorig jaar waren er ongeveer 142.000 nieuwe besmettingen in Europa, dat is een groot aantal. De stijging bevindt zich vooral in Oost-Europa en Rusland, de landen die al langer een pijnpunt vormen. België kende voor het eerst in 15 jaar eindelijk 20% minder nieuwe HIV-diagnoses, maar dat zijn er in totaal wel nog altijd 1.039. Dat zijn meer dan 3 nieuwe besmettingen per dag. Elke nieuwe besmetting is er één te veel. De besmettingen gebeuren in dit deel van de wereld nog steeds hoofdzakelijk onder homofiele mannen en dat in verder stijgende lijn.

Nadruk op preventie

De wereldwijde daling sinds 2000 opent echter perspectieven. Elk land moet mee op die kar springen. Samen moeten we nog een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de HIV-epidemie. Daar bestaat een te volgen pad voor, uitgestippeld door UNAIDS, de wereldwijde coördinator van de strijd tegen aids, onder vleugels van de Verenigde Naties. Het is een ware 'fast-track' naar het eindigen van de aids-epidemie in 2030. Dat in 10 stappen, met onder meer de nadruk op preventie en verhoogde inzet op wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwe technologie

'Closing the resource gap', dat is de eerste vereiste. We moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe HIV-medicatie of nieuwe technologie zoals een aidsvaccin. Nieuwe technologie biedt ook de mogelijkheid om de prijzen van bestaande HIV-medicatie te verlagen. Zo verhoogt de beschikbaarheid ervan, in het bijzonder in de landen met een laag tot gemiddeld inkomen. Want precies daar doen zich de grootste problemen voor.

Niet enkel genezen of vaccineren

Maar we moeten ook verder kijken dan louter het genezen of vaccineren. HIV-besmetting gaat in veel landen hand in hand met armoede, onderdrukking van de vrouw en genderongelijkheid, het gebrek aan onderwijs en gebrek aan duidelijke seksuele en reproductieve rechten. Daarom werd de HIV-problematiek mee geïntegreerd in de nieuwe "Sustainable Development Goals" (SDG's), ook wel de Agenda 2030 genoemd, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Bestrijding van de aids-epidemie is nodig om aan iedereen een duurzame toekomst te kunnen bieden.

Vorig jaar bereikte het aantal nieuwe HIV-diagnoses in Europa een nieuw triest hoogtepunt. Ondanks een dalende trend wereldwijd sinds 2000, nam het aantal besmettingen in ons werelddeel toe. Wie dacht dat deze vreselijke ziekte onder controle was, is eraan voor de moeite. Net daarom is Wereldaidsdag zo'n belangrijk gegeven. Maar hoe groot het enthousiasme ook is om samen met duizenden anderen het rode lintje op te spelden op 1 december, toch zal er op 2 december geen haan meer naar kraaien. En dat is jammer. Bewustmaking is meer dan ooit nodig.Vorig jaar waren er ongeveer 142.000 nieuwe besmettingen in Europa, dat is een groot aantal. De stijging bevindt zich vooral in Oost-Europa en Rusland, de landen die al langer een pijnpunt vormen. België kende voor het eerst in 15 jaar eindelijk 20% minder nieuwe HIV-diagnoses, maar dat zijn er in totaal wel nog altijd 1.039. Dat zijn meer dan 3 nieuwe besmettingen per dag. Elke nieuwe besmetting is er één te veel. De besmettingen gebeuren in dit deel van de wereld nog steeds hoofdzakelijk onder homofiele mannen en dat in verder stijgende lijn. De wereldwijde daling sinds 2000 opent echter perspectieven. Elk land moet mee op die kar springen. Samen moeten we nog een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de HIV-epidemie. Daar bestaat een te volgen pad voor, uitgestippeld door UNAIDS, de wereldwijde coördinator van de strijd tegen aids, onder vleugels van de Verenigde Naties. Het is een ware 'fast-track' naar het eindigen van de aids-epidemie in 2030. Dat in 10 stappen, met onder meer de nadruk op preventie en verhoogde inzet op wetenschappelijk onderzoek.'Closing the resource gap', dat is de eerste vereiste. We moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe HIV-medicatie of nieuwe technologie zoals een aidsvaccin. Nieuwe technologie biedt ook de mogelijkheid om de prijzen van bestaande HIV-medicatie te verlagen. Zo verhoogt de beschikbaarheid ervan, in het bijzonder in de landen met een laag tot gemiddeld inkomen. Want precies daar doen zich de grootste problemen voor. Maar we moeten ook verder kijken dan louter het genezen of vaccineren. HIV-besmetting gaat in veel landen hand in hand met armoede, onderdrukking van de vrouw en genderongelijkheid, het gebrek aan onderwijs en gebrek aan duidelijke seksuele en reproductieve rechten. Daarom werd de HIV-problematiek mee geïntegreerd in de nieuwe "Sustainable Development Goals" (SDG's), ook wel de Agenda 2030 genoemd, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen. Bestrijding van de aids-epidemie is nodig om aan iedereen een duurzame toekomst te kunnen bieden.