1. Is dat geen taak van de school en de leerkrachten?
...

1. Is dat geen taak van de school en de leerkrachten? Onderzoekt toont aan dat leeftijdsgenoten, peers in het Engels, tijdens de adolescentie sterk aan invloed winnen. Jongeren spiegelen zich aan elkaar en vinden elkaars feedback heel belangrijk. De stap om je hart te luchten is kleiner bij een leeftijdsgenoot dan bij een leerkracht. Jongeren spreken dezelfde taal en zitten in dezelfde leefwereld. Bovendien zien leerkrachten hun leerlingen vaak maar één of enkele uren per dag. Dan is het heel moeilijk om snel signalen op te vangen.2. Wat doet Peer Support Vlaanderen? We leiden jongeren op tot vertrouwensleerling of bemiddelaar. Zo leren ze hoe ze signalen kunnen opvangen bij leeftijdsgenoten die een luisterend oor nodig hebben, en kunnen ze bemiddelen wanneer er conflicten ontstaan. Tegelijk geven we training aan leerkrachten die peer support coach willen worden, zodat zij in hun school aan de slag kunnen met de expertise en methodiek. 3. Peer support is meer dan een plan om pesten tegen te gaan? Het is geen methodiek om pesten op te lossen, het gaat veel breder. Peer Support Vlaanderen wil het welbevinden van jongeren verhogen. Dat heeft wel tot gevolg dat er minder gepest wordt, want een jongere pest ook omdát hij zich niet goed voelt. Door die problematiek aan de basis aan te pakken, voorkomen we dus wel pestgedrag. 4. Is dit geen project waar vooral leerlingen instappen die al sterk in hun schoenen staan? Nee, we proberen ook leerlingen te bereiken die niet goed in hun vel zitten en via onze opleidingsmomenten aan zelfhulp doen. Zodra ze de nodige stappen hebben gezet, denken we met hen een stap verder: hoe kun je wat jou sterker heeft gemaakt gebruiken om andere jongeren te ondersteunen? In onze ogen zou elke jongere een opleiding peer support kunnen gebruiken. Het zou geen keuze van de school moeten zijn om in dit project te stappen. Het ministerie van Onderwijs zou voluit moeten inzetten op het welbevinden van leerlingen. 5. Hoe belangrijk is het dat jongeren zich goed voelen op school? Cruciaal, al wordt dat nog al te vaak onderschat. Wie zich beter in zijn vel voelt, is gemotiveerder en beter geconcentreerd. Daar moet je goed voor luisteren. Daarom heet ons boek Oe ist. We vragen dat heel vaak aan elkaar, maar eigenlijk luisteren we niet naar het antwoord. Wij willen mensen oproepen om daarover na te denken: stel die vraag alleen als je ook echt bereid bent te luisteren.