Volgens dat protocol organiseren de twee advocatenordes een permanentiesysteem, zodat politiediensten en onderzoeksrechters 24 uur per dag een advocaat kunnen oproepen om een verdachte bij te staan bij een verhoor. Om het permanentiesysteem op poten te zetten, krijgen de OVB en de OBFG 142.000 euro, en om het systeem te doen draaien, 2.183.000 euro. Die bedragen omvatten evenwel niet de vergoedingen die de advocaten zullen krijgen voor hun bijstand. Daarvoor voorziet de FOD Justitie zo'n 17 miljoen euro per jaar. Met de vergoedingen voor de tolken en andere kosten erbij komt het plaatje voor justitie op een totaal van 27 miljoen euro. "Daarnaast moeten we ook nog de kosten rekenen die de politiediensten moeten maken in het kader van de Salduz-wetgeving", zegt minister De Clerck. "Die worden op dit moment op nog eens 17 miljoen berekend, wat het totaal op 44 miljoen brengt." (JDH)

Volgens dat protocol organiseren de twee advocatenordes een permanentiesysteem, zodat politiediensten en onderzoeksrechters 24 uur per dag een advocaat kunnen oproepen om een verdachte bij te staan bij een verhoor. Om het permanentiesysteem op poten te zetten, krijgen de OVB en de OBFG 142.000 euro, en om het systeem te doen draaien, 2.183.000 euro. Die bedragen omvatten evenwel niet de vergoedingen die de advocaten zullen krijgen voor hun bijstand. Daarvoor voorziet de FOD Justitie zo'n 17 miljoen euro per jaar. Met de vergoedingen voor de tolken en andere kosten erbij komt het plaatje voor justitie op een totaal van 27 miljoen euro. "Daarnaast moeten we ook nog de kosten rekenen die de politiediensten moeten maken in het kader van de Salduz-wetgeving", zegt minister De Clerck. "Die worden op dit moment op nog eens 17 miljoen berekend, wat het totaal op 44 miljoen brengt." (JDH)