Saïd El Khadraoui was Europees parlementslid tussen 2003 en 2014. Na de verkiezingen van 25 mei ging hij opnieuw aan de slag in de diplomatie. Verder is hij ook gemeenteraadslid in Leuven.

Hoe ziet uw toekomst eruit?

'Na bijna 14 jaar afwezigheid ben ik nu teruggekeerd naar mijn oude liefde, de diplomatie. Op Buitenlandse Zaken hou ik me bezig met economische diplomatie en probeer ik onze bedrijven bij te staan in het vinden van nieuwe afzetmarkten elders in de wereld. Dat is heel relevant werk. Ik doe dit graag, maar het is zeker niet uitgesloten dat andere opportuniteiten opduiken die beter aansluiten bij wat ik de afgelopen jaren gedaan heb.'

Heeft de politiek u algelukkig gemaakt?

'Een moeilijke vraag. Ik ben schepen geweest van de stad Leuven en Europees parlementslid. Dat waren twee totaal verschillende jobs. Wat je op lokaal niveau kan realiseren is veel zichtbaarder, en je voelt veel sneller waardering voor je werk. Bovendien heb je oneindig veel meer contact met de mensen voor wie je het doet. De resultaten van je werk op Europees niveau nemen tijd om gezien te worden, maar kunnen wel een impact hebben op het leven van 500 miljoen Europeanen. Dat op zich doet deugd.

Maar het is frustrerend vast te stellen dat je vaak meer aandacht krijgt in de media voor een straffe uitspraak dan voor het tot een goed einde brengen van wetgeving waar je maanden of zelfs jaren aan hebt gezwoegd. '

Wat zijn de uitdagingen van de nieuwe Vlaamse en federale regering?

'In plaats van onze welvaartstaat langzaam maar zeker te ontmantelen, moeten we net nu extra investeren in onderwijs, permanente vorming en onderzoek en ontwikkeling om toekomstige groei mogelijk te maken. We moeten mensen opnieuw zekerheid geven, hoop en perspectief bieden. We zullen onze overheid efficiënter moeten organiseren om ze te versterken en onze competitiviteit verbeteren. We zullen daarom moeten sleutelen aan ons fiscaal systeem en de lasten op arbeid verminderen.

Maar dat moet onvermijdelijk in een Europese context bekeken worden zodat het de sterkste schouders zijn die de zwaarste lasten dragen.'

Saïd El Khadraoui was Europees parlementslid tussen 2003 en 2014. Na de verkiezingen van 25 mei ging hij opnieuw aan de slag in de diplomatie. Verder is hij ook gemeenteraadslid in Leuven.'Na bijna 14 jaar afwezigheid ben ik nu teruggekeerd naar mijn oude liefde, de diplomatie. Op Buitenlandse Zaken hou ik me bezig met economische diplomatie en probeer ik onze bedrijven bij te staan in het vinden van nieuwe afzetmarkten elders in de wereld. Dat is heel relevant werk. Ik doe dit graag, maar het is zeker niet uitgesloten dat andere opportuniteiten opduiken die beter aansluiten bij wat ik de afgelopen jaren gedaan heb.''Een moeilijke vraag. Ik ben schepen geweest van de stad Leuven en Europees parlementslid. Dat waren twee totaal verschillende jobs. Wat je op lokaal niveau kan realiseren is veel zichtbaarder, en je voelt veel sneller waardering voor je werk. Bovendien heb je oneindig veel meer contact met de mensen voor wie je het doet. De resultaten van je werk op Europees niveau nemen tijd om gezien te worden, maar kunnen wel een impact hebben op het leven van 500 miljoen Europeanen. Dat op zich doet deugd. Maar het is frustrerend vast te stellen dat je vaak meer aandacht krijgt in de media voor een straffe uitspraak dan voor het tot een goed einde brengen van wetgeving waar je maanden of zelfs jaren aan hebt gezwoegd. ''In plaats van onze welvaartstaat langzaam maar zeker te ontmantelen, moeten we net nu extra investeren in onderwijs, permanente vorming en onderzoek en ontwikkeling om toekomstige groei mogelijk te maken. We moeten mensen opnieuw zekerheid geven, hoop en perspectief bieden. We zullen onze overheid efficiënter moeten organiseren om ze te versterken en onze competitiviteit verbeteren. We zullen daarom moeten sleutelen aan ons fiscaal systeem en de lasten op arbeid verminderen. Maar dat moet onvermijdelijk in een Europese context bekeken worden zodat het de sterkste schouders zijn die de zwaarste lasten dragen.'