Het Vlaams Parlement richtte in juni 2020 een speciale coronacommissie op, voluit de 'Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid'. Die commissie heeft de voorbije maanden het Vlaamse coronabeleid onder de loep genomen, gaande van de woonzorgcentra tot de bredere welzijnssector en het onderwijs.

Volgens de oorspronkelijke planning moest de commissie eind 2020 klaar zijn en zou er in januari 2021 een themadebat volgen in de plenaire. In een gesprek met vlaamsparlement.tv zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska dat 'het programma van de commissie is afgewerkt', maar dat hij toch voorstelt om de werking van de commissie met een half jaar te verlengen.

'We dachten bij de start dat het einde van het jaar ook wat het einde van de pandemie ging zijn. Maar ik denk dat we met z'n alle voortdurend moeten bijsturen en bijschakelen', aldus Rzoska.

Intussen komen de verschillende aspecten van de coronacrisis ook aan bod in de andere commissies van het parlement, maar toch lijkt het Rzoska zinvol om de coronacommissie nog een half jaar verder te laten werken en de zaken te laten 'bundelen'. Hij wil dat voorstel ook voorleggen aan de andere fracties.

Zodra de vaccinatie echt op toerental geraakt en het crisisbeheer achter de rug is, treedt volgens Rzoska een andere fase in en kan alles rond corona verder besproken worden in de vaste commissies.

Het Vlaams Parlement richtte in juni 2020 een speciale coronacommissie op, voluit de 'Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid'. Die commissie heeft de voorbije maanden het Vlaamse coronabeleid onder de loep genomen, gaande van de woonzorgcentra tot de bredere welzijnssector en het onderwijs. Volgens de oorspronkelijke planning moest de commissie eind 2020 klaar zijn en zou er in januari 2021 een themadebat volgen in de plenaire. In een gesprek met vlaamsparlement.tv zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska dat 'het programma van de commissie is afgewerkt', maar dat hij toch voorstelt om de werking van de commissie met een half jaar te verlengen. 'We dachten bij de start dat het einde van het jaar ook wat het einde van de pandemie ging zijn. Maar ik denk dat we met z'n alle voortdurend moeten bijsturen en bijschakelen', aldus Rzoska. Intussen komen de verschillende aspecten van de coronacrisis ook aan bod in de andere commissies van het parlement, maar toch lijkt het Rzoska zinvol om de coronacommissie nog een half jaar verder te laten werken en de zaken te laten 'bundelen'. Hij wil dat voorstel ook voorleggen aan de andere fracties. Zodra de vaccinatie echt op toerental geraakt en het crisisbeheer achter de rug is, treedt volgens Rzoska een andere fase in en kan alles rond corona verder besproken worden in de vaste commissies.