Het is een traditie. Met het zomerreces in zicht moet het parlement nog een stapel decreten goedkeuren. "Het is aan het eind van elk zittingsjaar een beetje drummen, maar dit jaar is het extreem erg", zegt Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem. In totaal moeten nog meer dan 50 voorstellen en ontwerpen van decreet behandeld worden voor het reces. Normaal gezien sluit het Vlaams Parlement op 11 juli, de Vlaamse feestdag, de deuren, maar omdat er dit jaar nog zoveel werk op de plank ligt, is het niet uitgesloten dat er wordt doorvergaderd op 12 en 13 juli. De oppositie is allesbehalve gelukkig met de gang van zaken. "Het is jammer dat men alles nu op een drafje door het parlement wil jagen", zegt Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij. Volgens hem ligt de oorzaak vooral bij de "trage besluitvorming van de regering". Groen-fractieleider Filip Watteeuw vreest ook dat de snelheid waarmee men nu nog alles wil behandelen de kwaliteit van de wetgeving niet ten goede komt. Lode Vereeck (LDD) zegt dan weer dat de regering niet verrast moet zijn als ze in juli "enkele buizen op haar rapport krijgt als ze zelf haar huiswerk niet heeft gedaan". Sp.a-fractieleider Bart Van Malderen en CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé wuiven de kritiek weg. "De oppositie verwijt ons dus dat we werken? Dat is genoteerd", sneert Caluwé. Van Malderen noemt de houding van de oppositie ronduit "hypocriet". "De ene dag zeggen ze dat we niet werken, en de andere dat we teveel werken. Als men vindt dat men te veel moet werken, dat men dan een andere job zoekt", stelt de sp.a'er. (KAV)

Het is een traditie. Met het zomerreces in zicht moet het parlement nog een stapel decreten goedkeuren. "Het is aan het eind van elk zittingsjaar een beetje drummen, maar dit jaar is het extreem erg", zegt Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem. In totaal moeten nog meer dan 50 voorstellen en ontwerpen van decreet behandeld worden voor het reces. Normaal gezien sluit het Vlaams Parlement op 11 juli, de Vlaamse feestdag, de deuren, maar omdat er dit jaar nog zoveel werk op de plank ligt, is het niet uitgesloten dat er wordt doorvergaderd op 12 en 13 juli. De oppositie is allesbehalve gelukkig met de gang van zaken. "Het is jammer dat men alles nu op een drafje door het parlement wil jagen", zegt Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij. Volgens hem ligt de oorzaak vooral bij de "trage besluitvorming van de regering". Groen-fractieleider Filip Watteeuw vreest ook dat de snelheid waarmee men nu nog alles wil behandelen de kwaliteit van de wetgeving niet ten goede komt. Lode Vereeck (LDD) zegt dan weer dat de regering niet verrast moet zijn als ze in juli "enkele buizen op haar rapport krijgt als ze zelf haar huiswerk niet heeft gedaan". Sp.a-fractieleider Bart Van Malderen en CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé wuiven de kritiek weg. "De oppositie verwijt ons dus dat we werken? Dat is genoteerd", sneert Caluwé. Van Malderen noemt de houding van de oppositie ronduit "hypocriet". "De ene dag zeggen ze dat we niet werken, en de andere dat we teveel werken. Als men vindt dat men te veel moet werken, dat men dan een andere job zoekt", stelt de sp.a'er. (KAV)