Wat de Vlaamse en federale regering betreft, moet het volgens Rutten vooral de ambitie zijn om nog meer te "hervormen" en nog meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens haar waren er "nog nooit zoveel mensen aan het werk als vandaag", maar kan het nog beter. Ze pleit daarbij voor de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs naar de bouw of als algemeen principe voor gepensioneerden. Rutten weerlegt de kritiek dat die flexi-jobs een bedreiging zouden vormen voor andere jobs. "Dat klopt niet. Werk creëert werk. Banen leiden tot nieuwe banen", aldus de Open Vld-voorzitster. (Belga)

Wat de Vlaamse en federale regering betreft, moet het volgens Rutten vooral de ambitie zijn om nog meer te "hervormen" en nog meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens haar waren er "nog nooit zoveel mensen aan het werk als vandaag", maar kan het nog beter. Ze pleit daarbij voor de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs naar de bouw of als algemeen principe voor gepensioneerden. Rutten weerlegt de kritiek dat die flexi-jobs een bedreiging zouden vormen voor andere jobs. "Dat klopt niet. Werk creëert werk. Banen leiden tot nieuwe banen", aldus de Open Vld-voorzitster. (Belga)