De kritiek van de OVSE was vooral gericht tegen de niet-toelating van enkele oppositiepartijen, de onregelmatigheden bij de stemmentelling en manipulatie bij de stemming zelf door propvolle urnen. De kiezers hebben ondanks alles gebruik kunnen maken van hun stemrecht. "Het kiesbestuur miste een oanfhankelijke ingesteldheid. De meeste media hebben zich partijdig gedragen. En de staat heeft zich op alle vlakken zonder toelating bemoeid", luidde het in een communiqué van de waarnemers. De partij van premier Vladimir Poetin heeft de Doema-verkiezingen ondanks minder stemmen afgetekend gewonnen. De situatie in Rusland heeft tot een "begrensde politieke mededinging en een gebrek aan fairplay" geleid. De OVSE loofde evenwel de grote en zeer goede technische voorbereiding van de verkiezingen en een verbetering van de kieswetten. (LRT)

De kritiek van de OVSE was vooral gericht tegen de niet-toelating van enkele oppositiepartijen, de onregelmatigheden bij de stemmentelling en manipulatie bij de stemming zelf door propvolle urnen. De kiezers hebben ondanks alles gebruik kunnen maken van hun stemrecht. "Het kiesbestuur miste een oanfhankelijke ingesteldheid. De meeste media hebben zich partijdig gedragen. En de staat heeft zich op alle vlakken zonder toelating bemoeid", luidde het in een communiqué van de waarnemers. De partij van premier Vladimir Poetin heeft de Doema-verkiezingen ondanks minder stemmen afgetekend gewonnen. De situatie in Rusland heeft tot een "begrensde politieke mededinging en een gebrek aan fairplay" geleid. De OVSE loofde evenwel de grote en zeer goede technische voorbereiding van de verkiezingen en een verbetering van de kieswetten. (LRT)