In de aanloop naar de Europese verkiezingen van eind mei nam de Europese Unie al verschillende maatregelen om fake news op te sporen en tegen te gaan. Zo ondertekenden internetgiganten als Facebook, Google en Twitter een gedragscode om desinformatie op hun platformen tegen te gaan. Brussel verzamelt en analyseert ook de mogelijke gevallen van fake news. Daaruit blijkt nu dat er de voorbije maanden een "voortdurende en volgehouden desinformatieactiviteit door Russische bronnen, met als doel om de opkomst te drukken en de keuzes te beïnvloeden" geweest is. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie, dat rond deze tijd wordt voorgesteld. Echt bewijs voor een "grensoverschrijdende desinformatiecampagne van externe bronnen specifiek gericht op de Europese verkiezingen" is er evenwel niet, klinkt het. Het ging vooral om berichten die de democratische legitimiteit van de EU onderuit moesten halen, of die de verdeeldheid over zaken als migratie nog moesten aanwakkeren. Het rapport heeft het onder meer over de brand in de Notre Dame van Parijs, die werd gebruikt om de "zogenaamde achteruitgang van de Westerse en christelijke waarden in de EU" aan te tonen. Volgens de Europese Commissie moet er in elk geval nog meer gedaan worden om desinformatie tegen te gaan. "De tactieken van interne en externe actoren, in het bijzonder de actoren met een link met Rusland, evolueren even snel als de maatregelen die landen en online platformen nemen." (Belga)

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van eind mei nam de Europese Unie al verschillende maatregelen om fake news op te sporen en tegen te gaan. Zo ondertekenden internetgiganten als Facebook, Google en Twitter een gedragscode om desinformatie op hun platformen tegen te gaan. Brussel verzamelt en analyseert ook de mogelijke gevallen van fake news. Daaruit blijkt nu dat er de voorbije maanden een "voortdurende en volgehouden desinformatieactiviteit door Russische bronnen, met als doel om de opkomst te drukken en de keuzes te beïnvloeden" geweest is. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie, dat rond deze tijd wordt voorgesteld. Echt bewijs voor een "grensoverschrijdende desinformatiecampagne van externe bronnen specifiek gericht op de Europese verkiezingen" is er evenwel niet, klinkt het. Het ging vooral om berichten die de democratische legitimiteit van de EU onderuit moesten halen, of die de verdeeldheid over zaken als migratie nog moesten aanwakkeren. Het rapport heeft het onder meer over de brand in de Notre Dame van Parijs, die werd gebruikt om de "zogenaamde achteruitgang van de Westerse en christelijke waarden in de EU" aan te tonen. Volgens de Europese Commissie moet er in elk geval nog meer gedaan worden om desinformatie tegen te gaan. "De tactieken van interne en externe actoren, in het bijzonder de actoren met een link met Rusland, evolueren even snel als de maatregelen die landen en online platformen nemen." (Belga)