Er is een akkoord gesloten voor "een unilateraal staakt-het-vuren van de Syrische regeringstroepen vanaf 6 uur op 31 augustus", deelde het 'Russische Centrum voor Verzoening in Syrië' mee. Het riep de groepen in de regio op zich aan te sluiten bij het bestand. (Belga)