Terwijl het autoverkeer in de weekends tot nu toe consequent schommelde rond hetzelfde lage niveau, lijkt het weekend van 9 en 10 mei een kentering op te leveren: er was 16,4 procent meer autoverkeer dan in het weekend daarvoor. Opmerkelijk daarbij is dat het aanzienlijk drukker was op zondag dan op zaterdag. Zondag was het Moederdag en zijn ook de coronamaatregelen inzake contact met anderen versoepeld, twee zaken die mogelijk een verklaring zijn voor de toegenomen drukte. Ondanks het gestegen verkeersvolume blijft het gemiddeld aantal afgereden kilometers door auto's op werkdagen nog altijd historisch laag: ruim 26.737.000 kilometer. Sinds begin maart is het autoverkeer op werkdagen gedaald met 48,3 procent. Het vrachtverkeer op werkdagen zwakte af met 15,7 procent. De gebruikelijke structurele files zijn verdwenen, waardoor de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen daalde met 85 procent. De beperkte snelwegfiles die er nu nog zijn, hebben telkens een duidelijke oorzaak: grenscontroles, werven en hinder door verkeersincidenten. In de werkweek van 4 mei tot en met 8 mei steeg de filedruk in Antwerpen met 12 procent, terwijl die in de andere regio's grotendeels onveranderd bleef. (Belga)

Terwijl het autoverkeer in de weekends tot nu toe consequent schommelde rond hetzelfde lage niveau, lijkt het weekend van 9 en 10 mei een kentering op te leveren: er was 16,4 procent meer autoverkeer dan in het weekend daarvoor. Opmerkelijk daarbij is dat het aanzienlijk drukker was op zondag dan op zaterdag. Zondag was het Moederdag en zijn ook de coronamaatregelen inzake contact met anderen versoepeld, twee zaken die mogelijk een verklaring zijn voor de toegenomen drukte. Ondanks het gestegen verkeersvolume blijft het gemiddeld aantal afgereden kilometers door auto's op werkdagen nog altijd historisch laag: ruim 26.737.000 kilometer. Sinds begin maart is het autoverkeer op werkdagen gedaald met 48,3 procent. Het vrachtverkeer op werkdagen zwakte af met 15,7 procent. De gebruikelijke structurele files zijn verdwenen, waardoor de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen daalde met 85 procent. De beperkte snelwegfiles die er nu nog zijn, hebben telkens een duidelijke oorzaak: grenscontroles, werven en hinder door verkeersincidenten. In de werkweek van 4 mei tot en met 8 mei steeg de filedruk in Antwerpen met 12 procent, terwijl die in de andere regio's grotendeels onveranderd bleef. (Belga)