België ligt met een armoederisico van 20,4 procent net onder het Europese gemiddelde. Maar toch doen 15 landen op 24 het beter. Slechtst scorende landen zijn Roemenië en Bulgarije, waar meer dan één op de drie (respectievelijk 35,8 en 33,6 procent) met armoede of sociale uitsluiting is bedreigd. Maar ook Griekenland (27,5%), Spanje (27%), Litouwen (24,5%), Estland (22,8%) en zelfs Duitsland (22,5%) scoren slechter dan gemiddeld.

Het land met het kleinste armoederisico is Tsjechië (11,5%). Ook Slovakije (13,8%), Slovenië (14,3%) en Nederland (15,8 %) doen veel beter dan gemiddeld. Voor sommige landen zijn geen statistieken beschikbaar. Bij vrouwen is het risico om in de armoede te belanden een stuk groter (22,9%) dan bij mannen (20,9%).

De voorbije jaren was er in de Europese Unie een daling van het armoederisico, dat in 2015 nog op 24 procent lag. Maar door de coronacrisis is de situatie weer wat verslechterd (+0,8 procentpunt).

Eurostat merkt nog op dat het risico op armoede of sociale uitsluiting niet enkel van de hoogte van het inkomen afhangt. Ook andere maatregelen zoals werkloosheid of het arbeidsstatuuut spelen een rol.

In België vertonen gezinnen met kinderen iets minder risico dan gezinnen zonder, terwijl werklozen opvallend meer risico hebben dan mensen met een job.

België ligt met een armoederisico van 20,4 procent net onder het Europese gemiddelde. Maar toch doen 15 landen op 24 het beter. Slechtst scorende landen zijn Roemenië en Bulgarije, waar meer dan één op de drie (respectievelijk 35,8 en 33,6 procent) met armoede of sociale uitsluiting is bedreigd. Maar ook Griekenland (27,5%), Spanje (27%), Litouwen (24,5%), Estland (22,8%) en zelfs Duitsland (22,5%) scoren slechter dan gemiddeld. Het land met het kleinste armoederisico is Tsjechië (11,5%). Ook Slovakije (13,8%), Slovenië (14,3%) en Nederland (15,8 %) doen veel beter dan gemiddeld. Voor sommige landen zijn geen statistieken beschikbaar. Bij vrouwen is het risico om in de armoede te belanden een stuk groter (22,9%) dan bij mannen (20,9%). De voorbije jaren was er in de Europese Unie een daling van het armoederisico, dat in 2015 nog op 24 procent lag. Maar door de coronacrisis is de situatie weer wat verslechterd (+0,8 procentpunt). Eurostat merkt nog op dat het risico op armoede of sociale uitsluiting niet enkel van de hoogte van het inkomen afhangt. Ook andere maatregelen zoals werkloosheid of het arbeidsstatuuut spelen een rol. In België vertonen gezinnen met kinderen iets minder risico dan gezinnen zonder, terwijl werklozen opvallend meer risico hebben dan mensen met een job.