Sinds de start van de legislatuur in 2014 telde de Vlaamse Ombudsdienst al meer dan een kwart miljoen klachten (253.042 om precies te zijn) over de Vlaamse overheid. Met nog meer dan een jaar te gaan tot de verkiezingen van 2019 zit de regering-Bourgeois daarmee al over het totale aantal klachten tijdens de vorige regeerperiode, de regering Peeters II. Toen stond het totaal voor de hele legislatuur op 242.050 klachten. Toch is dat volgens ombudsman Bart Weekers "geen teken van zwak bestuur". "Het betekent wel dat de Vlaamse overheid zich steeds beter durft bloot te stellen aan kritiek van burgers", aldus Weekers. Van de meer dan 63.000 klachten in 2017 had het overgrote deel, meer bepaald bijna 45.000 klachten, betrekking op mobiliteit. Dat gaat dan van klachten over De Lijn tot klachten over de wegen en de autokeuring. En terwijl De Lijn een pluim krijgt voor de manier waarop ze omspringt met klachten, krijgt het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een tik op de vingers voor de gebrekkige klachtenrapportage. "Ik betreur dit gebrek aan rapportage, want burgers hebben in 2017 wel degelijk duchtig geklaagd over falende dienstverlening van het departement die hen meermaals zwaar trof in hun portemonnee", zo staat in het verslag. Nog opvallend in het jaarverslag is dat de genderkamer van Ombudsvrouw Gender Annelies D'Espallier in 2017 136 gendergerelateerde meldingen kreeg. In het opstartjaar 2015-2016 was nog sprake van 59 meldingen. Verder is ook de impact van de #metoo-beweging af te lezen in het jaarverslag. Zo zijn er meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de UGent, de VRT, het onderwijs, de sport- en cultuursector... Maar de #metoo-beweging heeft volgens de ombudsdienst aangetoond dat er niet altijd nieuwe wetten nodig zijn "om de bakens te verzetten". "De #metoo-beweging heeft aangetoond dat voor echte gelijkheid een volgehouden maatschappelijke beweging nodig is, misschien zelfs nog liever dan nog meer wetten", luidt het. Concreet heeft de VRT naar aanleiding van de zaak rond Bart De Pauw 170 reacties gekregen. (Belga)

Sinds de start van de legislatuur in 2014 telde de Vlaamse Ombudsdienst al meer dan een kwart miljoen klachten (253.042 om precies te zijn) over de Vlaamse overheid. Met nog meer dan een jaar te gaan tot de verkiezingen van 2019 zit de regering-Bourgeois daarmee al over het totale aantal klachten tijdens de vorige regeerperiode, de regering Peeters II. Toen stond het totaal voor de hele legislatuur op 242.050 klachten. Toch is dat volgens ombudsman Bart Weekers "geen teken van zwak bestuur". "Het betekent wel dat de Vlaamse overheid zich steeds beter durft bloot te stellen aan kritiek van burgers", aldus Weekers. Van de meer dan 63.000 klachten in 2017 had het overgrote deel, meer bepaald bijna 45.000 klachten, betrekking op mobiliteit. Dat gaat dan van klachten over De Lijn tot klachten over de wegen en de autokeuring. En terwijl De Lijn een pluim krijgt voor de manier waarop ze omspringt met klachten, krijgt het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een tik op de vingers voor de gebrekkige klachtenrapportage. "Ik betreur dit gebrek aan rapportage, want burgers hebben in 2017 wel degelijk duchtig geklaagd over falende dienstverlening van het departement die hen meermaals zwaar trof in hun portemonnee", zo staat in het verslag. Nog opvallend in het jaarverslag is dat de genderkamer van Ombudsvrouw Gender Annelies D'Espallier in 2017 136 gendergerelateerde meldingen kreeg. In het opstartjaar 2015-2016 was nog sprake van 59 meldingen. Verder is ook de impact van de #metoo-beweging af te lezen in het jaarverslag. Zo zijn er meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de UGent, de VRT, het onderwijs, de sport- en cultuursector... Maar de #metoo-beweging heeft volgens de ombudsdienst aangetoond dat er niet altijd nieuwe wetten nodig zijn "om de bakens te verzetten". "De #metoo-beweging heeft aangetoond dat voor echte gelijkheid een volgehouden maatschappelijke beweging nodig is, misschien zelfs nog liever dan nog meer wetten", luidt het. Concreet heeft de VRT naar aanleiding van de zaak rond Bart De Pauw 170 reacties gekregen. (Belga)