Sinds de invoering van het nieuwe model - dat de boetes oplegt als de inburgeraar zijn attest niet haalt - zijn 1.096 boetes gegeven aan nieuwkomers. De boetes beginnen bij 50 euro en kunnen oplopen tot 5.000 euro. De hoogte van de boete hangt af van de aard van de inbreuk. Er is ook een verhoging telkens de inburgeraar in gebreke blijft en zijn afspraken niet blijft nakomen. Overall blijft het aantal boetes al jaren stabiel. Daarvoor moeten we de boetes in het nieuwe systeem tellen bij het oude, uitdovende systeem. Dat gaat uit van boetes op basis van een inspanningsverbintenis - wie zich inschrijft, moet ook komen opdagen. In totaal ging het in 2017 om 864 boetes, 886 in 2018 en 848 in 2018, samen 2.598 dus. Het Vlaams Belang ziet in het antwoord van Somers een probleem met handhaving. "Voor 615 van de 1.096 boetes (in het nieuwe systeem, red.) moest na één maand een aanmaning worden verstuurd, voor 396 gevallen moest ook een tweede aanmaning worden verstuurd." Uiteindelijk zijn 396 dossiers doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst, die 144 boetes kon innen. Over 54 boetes oordeelde de deurwaarder dat die niet te innen vallen, omdat de persoon niet de middelen heeft te betalen of niet meer op zijn adres woont. De overige dossiers zijn nog hangende. Somers laat weten dat geen enkel dossier zonder grondig onderzoek door de deurwaarder wordt afgesloten. (Belga)

Sinds de invoering van het nieuwe model - dat de boetes oplegt als de inburgeraar zijn attest niet haalt - zijn 1.096 boetes gegeven aan nieuwkomers. De boetes beginnen bij 50 euro en kunnen oplopen tot 5.000 euro. De hoogte van de boete hangt af van de aard van de inbreuk. Er is ook een verhoging telkens de inburgeraar in gebreke blijft en zijn afspraken niet blijft nakomen. Overall blijft het aantal boetes al jaren stabiel. Daarvoor moeten we de boetes in het nieuwe systeem tellen bij het oude, uitdovende systeem. Dat gaat uit van boetes op basis van een inspanningsverbintenis - wie zich inschrijft, moet ook komen opdagen. In totaal ging het in 2017 om 864 boetes, 886 in 2018 en 848 in 2018, samen 2.598 dus. Het Vlaams Belang ziet in het antwoord van Somers een probleem met handhaving. "Voor 615 van de 1.096 boetes (in het nieuwe systeem, red.) moest na één maand een aanmaning worden verstuurd, voor 396 gevallen moest ook een tweede aanmaning worden verstuurd." Uiteindelijk zijn 396 dossiers doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst, die 144 boetes kon innen. Over 54 boetes oordeelde de deurwaarder dat die niet te innen vallen, omdat de persoon niet de middelen heeft te betalen of niet meer op zijn adres woont. De overige dossiers zijn nog hangende. Somers laat weten dat geen enkel dossier zonder grondig onderzoek door de deurwaarder wordt afgesloten. (Belga)