'De asielcrisis moet een topprioriteit zijn voor de formatie' vraagt Fedasil. 'Tijd voor een crisismanager' zegt Didier Vanderslycke van het Forum Asiel en Migraties.

De asielcrisis dreigt nog erger te worden als er niet dringend structurele maatregelen genomen worden, aldus Fedasil, het overheidsagentschap voor de opvang van vluchtelingen.

Op dit moment wordt een duizendtal asielzoekers (979) zonder enige begeleiding in hotels gedropt. De overheid betaalde al 14 miljoen euro aan hotelkosten op één jaar tijd. Ruim 3.000 mensen zijn de voorbije maanden bij gebrek aan reguliere opvangplaatsen zelfs op straat gezet. Er moest al 304.000 euro aan dwangsommen worden betaald aan asielzoekers die naar de rechter stapten.

'Een absolute prioriteit voor de formatie' zegt Mieke Candaele, communicatiedirecteur van Fedasil. 'Wij zijn zelf niet in staat de crisis op te lossen, dat is nu wel duidelijk. Er moet een globaal en gecoördineerd beleid komen.'

'Tijd voor een crisismanager' vindt Didier Vanderslycke van het Forum Asiel en Migraties, een platform van 120 organisaties. 'Als er een crisiscel mogelijk is voor de overschatte griepepidemie, waarom dan niet voor de asielcrisis?'

Het Forum hoopt dat er een krachtige minister voor het migratiebeleid komt. Sommige politici gaan nog een stap verder en spreken al over een 'superminister' die bevoegd moet zijn voor alles wat met asiel en migratie te maken heeft.

Het probleem is dat de standpunten van N-VA en PS in dit dossier verschillen als dag en nacht. Het 'opengrenzenbeleid' van de voorbije PS-ministers werd enkele maanden geleden door N-VA-voorzitter Bart De Wever nog een ramp en een puinhoop genoemd: 'Stop de waanzin van PS en CDH. Stop de collectieve regularisatie die niemand in Vlaanderen wil.'

Intussen is er, bijna een jaar na het begin van de regularisatiecampagne, nog altijd geen zicht op het totale aantal aanvragen. Onder meer in Antwerpen blijven nog duizenden dossiers liggen door systematische vertragingsmaneuvers, aldus Didier Vanderslycke.

'Vooral om budgettaire redenen. Maar dat is een kortzichtige redenering, want zo verlies je ook kostbare tijd om mensen te activeren voor opleiding en werk. Natuurlijk is er een kostprijs, maar er is nadien ook een terugverdieneffect voor de maatschappij. Wij schatten dat er nu ruim 50.000 mensen geregulariseerd moeten worden.'

Chris De Stoop

'De asielcrisis moet een topprioriteit zijn voor de formatie' vraagt Fedasil. 'Tijd voor een crisismanager' zegt Didier Vanderslycke van het Forum Asiel en Migraties.De asielcrisis dreigt nog erger te worden als er niet dringend structurele maatregelen genomen worden, aldus Fedasil, het overheidsagentschap voor de opvang van vluchtelingen. Op dit moment wordt een duizendtal asielzoekers (979) zonder enige begeleiding in hotels gedropt. De overheid betaalde al 14 miljoen euro aan hotelkosten op één jaar tijd. Ruim 3.000 mensen zijn de voorbije maanden bij gebrek aan reguliere opvangplaatsen zelfs op straat gezet. Er moest al 304.000 euro aan dwangsommen worden betaald aan asielzoekers die naar de rechter stapten. 'Een absolute prioriteit voor de formatie' zegt Mieke Candaele, communicatiedirecteur van Fedasil. 'Wij zijn zelf niet in staat de crisis op te lossen, dat is nu wel duidelijk. Er moet een globaal en gecoördineerd beleid komen.' 'Tijd voor een crisismanager' vindt Didier Vanderslycke van het Forum Asiel en Migraties, een platform van 120 organisaties. 'Als er een crisiscel mogelijk is voor de overschatte griepepidemie, waarom dan niet voor de asielcrisis?' Het Forum hoopt dat er een krachtige minister voor het migratiebeleid komt. Sommige politici gaan nog een stap verder en spreken al over een 'superminister' die bevoegd moet zijn voor alles wat met asiel en migratie te maken heeft. Het probleem is dat de standpunten van N-VA en PS in dit dossier verschillen als dag en nacht. Het 'opengrenzenbeleid' van de voorbije PS-ministers werd enkele maanden geleden door N-VA-voorzitter Bart De Wever nog een ramp en een puinhoop genoemd: 'Stop de waanzin van PS en CDH. Stop de collectieve regularisatie die niemand in Vlaanderen wil.' Intussen is er, bijna een jaar na het begin van de regularisatiecampagne, nog altijd geen zicht op het totale aantal aanvragen. Onder meer in Antwerpen blijven nog duizenden dossiers liggen door systematische vertragingsmaneuvers, aldus Didier Vanderslycke.'Vooral om budgettaire redenen. Maar dat is een kortzichtige redenering, want zo verlies je ook kostbare tijd om mensen te activeren voor opleiding en werk. Natuurlijk is er een kostprijs, maar er is nadien ook een terugverdieneffect voor de maatschappij. Wij schatten dat er nu ruim 50.000 mensen geregulariseerd moeten worden.' Chris De Stoop