Het bevel tot betalen is een instrument dat de overheid kan inschakelen wanneer mensen ondanks drie verzoeken nog altijd weigeren om hun verkeersboete te betalen. Ze krijgen dan zo'n bevel, dat hen dwingt om toch te betalen zonder dat de persoon eerst voor de politierechtbank moet verschijnen. "Het bevel tot betalen is de laatste aanmaning om de verkeersboete te betalen", aldus de FOD Justitie. Het bedrag van het bevel ligt 35 procent hoger dan dat van de minnelijke schikking. Bij diegenen die niet binnen de 30 dagen gevolg geven aan het bevel, zal de federale overheidsdienst Financiën het openstaande bedrag kunnen opeisen door bijvoorbeeld loonbeslag, door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, via de belastingen of door de auto in beslag te nemen. Het bevel tot betaling kan ook worden uitgewisseld met andere EU-lidstaten, zodat ook mensen die niet in België wonen de boete niet zouden mogen ontlopen. Wie niet akkoord gaat met de vastgestelde verkeersovertreding, kan naar de politierechtbank trekken. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om verkeersboetes in helder taalgebruik op te stellen en gebruiksvriendelijker te laten betalen. Dat heeft zijn effect niet gemist", aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Met het bevel tot betalen richten we ons op de burger die zijn boete dreigt te 'vergeten'. De tijd dat verkeersboetes niet allemaal verwerkt konden worden, ligt gelukkig al even achter ons." In 2019 werden er in België zowat vijf miljoen verkeersboetes verstuurd, 93 procent van de overtreders betaalde spontaan. (Belga)

Het bevel tot betalen is een instrument dat de overheid kan inschakelen wanneer mensen ondanks drie verzoeken nog altijd weigeren om hun verkeersboete te betalen. Ze krijgen dan zo'n bevel, dat hen dwingt om toch te betalen zonder dat de persoon eerst voor de politierechtbank moet verschijnen. "Het bevel tot betalen is de laatste aanmaning om de verkeersboete te betalen", aldus de FOD Justitie. Het bedrag van het bevel ligt 35 procent hoger dan dat van de minnelijke schikking. Bij diegenen die niet binnen de 30 dagen gevolg geven aan het bevel, zal de federale overheidsdienst Financiën het openstaande bedrag kunnen opeisen door bijvoorbeeld loonbeslag, door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, via de belastingen of door de auto in beslag te nemen. Het bevel tot betaling kan ook worden uitgewisseld met andere EU-lidstaten, zodat ook mensen die niet in België wonen de boete niet zouden mogen ontlopen. Wie niet akkoord gaat met de vastgestelde verkeersovertreding, kan naar de politierechtbank trekken. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om verkeersboetes in helder taalgebruik op te stellen en gebruiksvriendelijker te laten betalen. Dat heeft zijn effect niet gemist", aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Met het bevel tot betalen richten we ons op de burger die zijn boete dreigt te 'vergeten'. De tijd dat verkeersboetes niet allemaal verwerkt konden worden, ligt gelukkig al even achter ons." In 2019 werden er in België zowat vijf miljoen verkeersboetes verstuurd, 93 procent van de overtreders betaalde spontaan. (Belga)