Uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Hiva blijkt dat ruim 12.000 gezinnen die geen of te weinig alimentatie krijgen, dat voorschot zouden kunnen vragen bij de Dienst voor Alimentatievordering (Davo). Alleen wie een inkomen heeft dat lager ligt dan 1.300 euro (vermeerderd met 62 euro per kind) komt daarvoor in aanmerking, aldus de krant. Davo zelf maakte eerder dit jaar al bekend dat het momenteel zo'n 7.500 gezinnen helpt. "Davo bereikt dus zo'n 70 procent van de mensen die er recht op hebben, en dat is een goed resultaat", vindt Jozef Pacolet van het Hiva. "Vooral grote gezinnen met drie of meer kinderen kloppen bij Davo aan." CD&V, sp.a, Groen, Ecolo en PS dienden eerder ook al voorstellen in om het plafond van 1.300 euro op te trekken, opdat het dichter bij de officiële armoede grens zou komen. Die bedraagt voor een alleenstaande zo'n 990 euro, aangevuld met 300 euro per kind. Wordt het plafond opgetrokken tot 1.800 euro, dan zou 71 procent van alle gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling geholpen kunnen worden, aldus nog het Hiva. Het nettobudget zou dan wel moeten stijgen van 20 naar 28 miljoen euro. Davo moet de bedragen immers terugvorderen, maar dat lukt gemiddeld slechts in 20 procent van de gevallen. Bijna 40 procent van de wanbetalers leeft immers van een leefloon of een inkomen dat na alimentatie onder de leefloongrens valt. (DLA)

Uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Hiva blijkt dat ruim 12.000 gezinnen die geen of te weinig alimentatie krijgen, dat voorschot zouden kunnen vragen bij de Dienst voor Alimentatievordering (Davo). Alleen wie een inkomen heeft dat lager ligt dan 1.300 euro (vermeerderd met 62 euro per kind) komt daarvoor in aanmerking, aldus de krant. Davo zelf maakte eerder dit jaar al bekend dat het momenteel zo'n 7.500 gezinnen helpt. "Davo bereikt dus zo'n 70 procent van de mensen die er recht op hebben, en dat is een goed resultaat", vindt Jozef Pacolet van het Hiva. "Vooral grote gezinnen met drie of meer kinderen kloppen bij Davo aan." CD&V, sp.a, Groen, Ecolo en PS dienden eerder ook al voorstellen in om het plafond van 1.300 euro op te trekken, opdat het dichter bij de officiële armoede grens zou komen. Die bedraagt voor een alleenstaande zo'n 990 euro, aangevuld met 300 euro per kind. Wordt het plafond opgetrokken tot 1.800 euro, dan zou 71 procent van alle gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling geholpen kunnen worden, aldus nog het Hiva. Het nettobudget zou dan wel moeten stijgen van 20 naar 28 miljoen euro. Davo moet de bedragen immers terugvorderen, maar dat lukt gemiddeld slechts in 20 procent van de gevallen. Bijna 40 procent van de wanbetalers leeft immers van een leefloon of een inkomen dat na alimentatie onder de leefloongrens valt. (DLA)