De Block wees op het belang van de toestemming: "Het is in het belang van de patiënten dat zorgverleners hen steeds kunnen behandelen op basis van de meest recente informatie uit hun medisch dossier. Ook als ze bijvoorbeeld tijdens een uitstapje naar de andere kant van het land op bezoek moeten bij een zorgverlener die ze nog nooit eerder hebben geconsulteerd. Dankzij die up-to-date informatie weet die zorgverlener bijvoorbeeld welke allergieën de patiënt heeft en beschikt hij of zij meteen over alle relevante informatie om sneller de juiste diagnose te stellen en eventuele dubbele onderzoeken te vermijden." Volgens de minister is de evolutie niet te stoppen. Vanaf 2018 verdwijnen geleidelijk aan de groene en witte doktersbriefjes en de klevertjes voor de mutualiteiten. Tegen 1 januari 2017 krijgt het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voorrang op het papieren voorschrift. Het papieren voorschrift verdwijnt dan in principe, tenzij de patiënt er uitdrukkelijk om vraagt. Maggie De Block herinnerde eraan dat ze tijdens de voorstelling van het geactualiseerde actieplan 2015-2019 gezegd had dat de e-gezondheid als een hogesnelheidslijn vertrokken is. "Samen met mijn regionale collega-ministers van Volksgezondheid en met de zorgverleners op het terrein zal ik er de komende maanden en jaren alles aan doen om dit verhaal te doen slagen, in het belang van onze patiënt", maakte ze zich sterk. Zo is de telematicapremie door het medicomut-akkoord 2016-2017 vervangen door een premie voor het effectief gebruiken van e-Gezondheidsdiensten. In de gezondheidszorgbegroting is overigens 40 miljoen euro extra per jaar ingeschreven voor de digitalisering binnen de ziekenhuizen, bovenop de bestaande 16 miljoen per jaar. Tegen april komt er ook één centraal dossier voor mensen met een beperking, aldus nog minister De Block. (Belga)

De Block wees op het belang van de toestemming: "Het is in het belang van de patiënten dat zorgverleners hen steeds kunnen behandelen op basis van de meest recente informatie uit hun medisch dossier. Ook als ze bijvoorbeeld tijdens een uitstapje naar de andere kant van het land op bezoek moeten bij een zorgverlener die ze nog nooit eerder hebben geconsulteerd. Dankzij die up-to-date informatie weet die zorgverlener bijvoorbeeld welke allergieën de patiënt heeft en beschikt hij of zij meteen over alle relevante informatie om sneller de juiste diagnose te stellen en eventuele dubbele onderzoeken te vermijden." Volgens de minister is de evolutie niet te stoppen. Vanaf 2018 verdwijnen geleidelijk aan de groene en witte doktersbriefjes en de klevertjes voor de mutualiteiten. Tegen 1 januari 2017 krijgt het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voorrang op het papieren voorschrift. Het papieren voorschrift verdwijnt dan in principe, tenzij de patiënt er uitdrukkelijk om vraagt. Maggie De Block herinnerde eraan dat ze tijdens de voorstelling van het geactualiseerde actieplan 2015-2019 gezegd had dat de e-gezondheid als een hogesnelheidslijn vertrokken is. "Samen met mijn regionale collega-ministers van Volksgezondheid en met de zorgverleners op het terrein zal ik er de komende maanden en jaren alles aan doen om dit verhaal te doen slagen, in het belang van onze patiënt", maakte ze zich sterk. Zo is de telematicapremie door het medicomut-akkoord 2016-2017 vervangen door een premie voor het effectief gebruiken van e-Gezondheidsdiensten. In de gezondheidszorgbegroting is overigens 40 miljoen euro extra per jaar ingeschreven voor de digitalisering binnen de ziekenhuizen, bovenop de bestaande 16 miljoen per jaar. Tegen april komt er ook één centraal dossier voor mensen met een beperking, aldus nog minister De Block. (Belga)