Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vormt het zorgbudget voor ouderen een belangrijke hefboom om hun zorg 'betaalbaar en toegankelijk' te houden.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de vervanger van de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). In tegenstelling tot het forfaitaire zorgbudget van 130 euro per maand voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering), gaat het om een bedrag dat afhankelijk is van de zorgzwaarte en ook van het inkomen.

De bedragen variëren van 87 euro voor de minst zorgbehoevenden tot 583 euro per maand voor de hoogste categorie. Bijna de helft van de rechthebbenden krijgt een bedrag tussen de 300 en 400 euro. Uit cijfers blijkt dat ook dat één op de drie bewoners van een woonzorgcentrum recht heeft op een zorgbudget voor ouderen. In 2017 ging het om meer dan 30.000 mensen.

In combinatie met de maandelijkse 130 euro zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is dat zorgbudget voor ouderen een manier om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden. In één op de vijf gevallen loopt het totale budget op tot 680 euro per maand. 'Dit maakt de factuur van het verblijf in een woonzorgcentrum voor velen betaalbaar, meer in het bijzonder voor de financieel kwetsbare doelgroep', klinkt het.

Vandeurzen: 'Dit zorgbudget is een krachtig instrument voor de betaalbaarheid én de toegankelijkheid van de zorg, dat nog te weinig gekend is.' Volgens de CD&V-minister is het trouwens de bedoeling de doelgroep nog beter te bereiken. 'Zo zal er binnenkort een automatische gegevensstroom zijn naar de zorgkas over wie in het woonzorgcentrum verblijft, zodat ook meer proactief kan worden ingezet op de rechtentoekenning en onderbescherming kan worden tegengegaan.'

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vormt het zorgbudget voor ouderen een belangrijke hefboom om hun zorg 'betaalbaar en toegankelijk' te houden.Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de vervanger van de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). In tegenstelling tot het forfaitaire zorgbudget van 130 euro per maand voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering), gaat het om een bedrag dat afhankelijk is van de zorgzwaarte en ook van het inkomen. De bedragen variëren van 87 euro voor de minst zorgbehoevenden tot 583 euro per maand voor de hoogste categorie. Bijna de helft van de rechthebbenden krijgt een bedrag tussen de 300 en 400 euro. Uit cijfers blijkt dat ook dat één op de drie bewoners van een woonzorgcentrum recht heeft op een zorgbudget voor ouderen. In 2017 ging het om meer dan 30.000 mensen. In combinatie met de maandelijkse 130 euro zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is dat zorgbudget voor ouderen een manier om de rusthuisfactuur betaalbaar te houden. In één op de vijf gevallen loopt het totale budget op tot 680 euro per maand. 'Dit maakt de factuur van het verblijf in een woonzorgcentrum voor velen betaalbaar, meer in het bijzonder voor de financieel kwetsbare doelgroep', klinkt het. Vandeurzen: 'Dit zorgbudget is een krachtig instrument voor de betaalbaarheid én de toegankelijkheid van de zorg, dat nog te weinig gekend is.' Volgens de CD&V-minister is het trouwens de bedoeling de doelgroep nog beter te bereiken. 'Zo zal er binnenkort een automatische gegevensstroom zijn naar de zorgkas over wie in het woonzorgcentrum verblijft, zodat ook meer proactief kan worden ingezet op de rechtentoekenning en onderbescherming kan worden tegengegaan.'