Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen in ons land terecht in woonzorgcentra of - als ze zwaar zorgbehoevend zijn - in RVT's. De federale overheid financiert de zorgkost van die centra en tehuizen. Voor woonzorgcentra ligt de zorgkost wel ongeveer 25 euro per bewoner per dag lager dan voor RVT's. De vraag naar meer RVT-bedden is echter hoog. Ongeveer 6.000 bewoners wachtten vorig jaar op een RVT-statuut. De programmatie van het aantal RVT-bedden wordt in België geregeld via protocolakkoorden tussen de verschillende overheden. De verschillende ministers van Volksgezondheid keurden de uitbreiding goed. "Vlaanderen kent een sterk uitgebouwde thuiszorg. De vergrijzing van de bevolking maakt dat een toenemend aantal ouderen omwille van een complexe zorgvraag nood hebben aan residentiële zorg", zegt Vandeurzen. "Een uitbreiding van de federale programmatie voor RVT's was absoluut noodzakelijk". (KAV)

Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen in ons land terecht in woonzorgcentra of - als ze zwaar zorgbehoevend zijn - in RVT's. De federale overheid financiert de zorgkost van die centra en tehuizen. Voor woonzorgcentra ligt de zorgkost wel ongeveer 25 euro per bewoner per dag lager dan voor RVT's. De vraag naar meer RVT-bedden is echter hoog. Ongeveer 6.000 bewoners wachtten vorig jaar op een RVT-statuut. De programmatie van het aantal RVT-bedden wordt in België geregeld via protocolakkoorden tussen de verschillende overheden. De verschillende ministers van Volksgezondheid keurden de uitbreiding goed. "Vlaanderen kent een sterk uitgebouwde thuiszorg. De vergrijzing van de bevolking maakt dat een toenemend aantal ouderen omwille van een complexe zorgvraag nood hebben aan residentiële zorg", zegt Vandeurzen. "Een uitbreiding van de federale programmatie voor RVT's was absoluut noodzakelijk". (KAV)