Vlaanderen telt 67 beschutte werkplaatsen, 97 sociale werkplaatsen en 200 invoegbedrijven. Samen stellen ze 22.000 personen tewerk die wegens een handicap of een andere reden niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Een grondige hervorming van de sector van de sociale economie drong zich op, omdat het huidig systeem naast bijzonder ingewikkeld ook niet helemaal fair is. Zo kunnen vandaag reguliere bedrijven die mensen met een soort arbeidshandicap willen tewerkstellen, geen beroep doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven. Het "maatwerkdecreet" draait die gedachte om. Voortaan is de subsidie verbonden aan de werknemers in de vorm van een rugzakje bestaande uit een loonpremie en begeleiding die het eventueel rendementsverlies opvangt. Voor reguliere bedrijven valt de drempel dus weg om hen in dienst te nemen, aangezien ze een beroep kunnen doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven. Voor personen met een arbeidshandicap betekent het maatwerkdecreet dat ze nog gerichter een job en begeleiding op maat krijgen, ongeacht het bedrijf waar ze werken. (Belga)

Vlaanderen telt 67 beschutte werkplaatsen, 97 sociale werkplaatsen en 200 invoegbedrijven. Samen stellen ze 22.000 personen tewerk die wegens een handicap of een andere reden niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Een grondige hervorming van de sector van de sociale economie drong zich op, omdat het huidig systeem naast bijzonder ingewikkeld ook niet helemaal fair is. Zo kunnen vandaag reguliere bedrijven die mensen met een soort arbeidshandicap willen tewerkstellen, geen beroep doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven. Het "maatwerkdecreet" draait die gedachte om. Voortaan is de subsidie verbonden aan de werknemers in de vorm van een rugzakje bestaande uit een loonpremie en begeleiding die het eventueel rendementsverlies opvangt. Voor reguliere bedrijven valt de drempel dus weg om hen in dienst te nemen, aangezien ze een beroep kunnen doen op dezelfde subsidies als sociale economiebedrijven. Voor personen met een arbeidshandicap betekent het maatwerkdecreet dat ze nog gerichter een job en begeleiding op maat krijgen, ongeacht het bedrijf waar ze werken. (Belga)