De regering zelf was geen partij in die zaak rond de schorsing van Uber en dus heeft zij net zoals de Uber-chauffeurs woensdagavond onrechtstreeks kennis genomen van de uitkomst ervan. In afwachting van de goedkeuring van de taxihervorming, gaat de regering actief op zoek naar een tijdelijke oplossing voor de situatie.

De Brusselse minister-president geeft aan dat de ontreddering bij de limousinechauffeurs hem diep raakt en legt de schuld bij Uber: "Zij zijn niet verantwoordelijk voor deze situatie. Uber is zelf verantwoordelijk voor het feit dat het deze sector tot ontwikkeling heeft laten komen, terwijl juridisch het risico bestond dat het initiatief verboden zou worden", zegt Vervoort.

Het aantal chauffeurs voor bezoldigd personenvervoer nam exponentieel toe in Brussel. Van 217 in 2015, naar 1.191 vandaag. Dat zij die in onzekerheid werkten, is volgens Vervoort ook de fout van het Amerikaanse platform: "Uber heeft die mensen misleid. Uber X liep namelijk hetzelfde juridische risico als Uber Pop, dat in 2015 veroordeeld werd tot het stopzetten van zijn activiteiten", aldus Vervoort.

De Uber-chauffeurs klagen aan dat de Brusselse regering het nieuwe taxiplan al jaren in de schuif laat liggen. Donderdag maakte de regering weliswaar bekend dat ze het eens is geraakt over de hervorming van de taxisector. Weldra gaat het sociaal overleg met alle vertegenwoordigers van de sector van start.

Akkoord over de hervorming taxi- en VVB-diensten

De Brusselse regering bereikte donderdag wel een akkoord over de hervorming van de taxidiensten en de diensten voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder (VVB-diensten). Dat meldt Brussels minister-president Rudi Vervoort. Het akkoord komt er net nu het Brusselse hof van beroep besliste dat Uber-chauffeurs niet meer kunnen werken in de hoofdstad vanaf vrijdag.

De tekst waarover de Brusselse regering het eens raakte, moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector. Het gaat daarbij onder meer om verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen. Bedoeling is ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te verbeteren, te zorgen voor een eenmaking van de sector met een gemeenschappelijk wettelijk kader, de reglementering van de reservatieplatformen en de lokale economie te beschermen, luidt het in een persbericht.

De hervorming moet daarnaast de wetgeving aanpassen aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers en een einde maken aan de oneerlijke concurrentiepraktijken.

"Dit akkoord schept een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de beroepssector van het personenvervoer en moet ook een kwaliteitsvolle dienstverlening die aangepast is aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers garanderen," zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Het sociaal overleg met alle vertegenwoordigers van de sector start binnenkort. Naast het adviescomité zal de tekst van het voorontwerp van ordonnenatie voorgelegd worden aan Brupartners, vervolgens aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en tot slot verhuist die, voor de definitieve goedkeuring, naar de Raad van State.

De regering zelf was geen partij in die zaak rond de schorsing van Uber en dus heeft zij net zoals de Uber-chauffeurs woensdagavond onrechtstreeks kennis genomen van de uitkomst ervan. In afwachting van de goedkeuring van de taxihervorming, gaat de regering actief op zoek naar een tijdelijke oplossing voor de situatie. De Brusselse minister-president geeft aan dat de ontreddering bij de limousinechauffeurs hem diep raakt en legt de schuld bij Uber: "Zij zijn niet verantwoordelijk voor deze situatie. Uber is zelf verantwoordelijk voor het feit dat het deze sector tot ontwikkeling heeft laten komen, terwijl juridisch het risico bestond dat het initiatief verboden zou worden", zegt Vervoort. Het aantal chauffeurs voor bezoldigd personenvervoer nam exponentieel toe in Brussel. Van 217 in 2015, naar 1.191 vandaag. Dat zij die in onzekerheid werkten, is volgens Vervoort ook de fout van het Amerikaanse platform: "Uber heeft die mensen misleid. Uber X liep namelijk hetzelfde juridische risico als Uber Pop, dat in 2015 veroordeeld werd tot het stopzetten van zijn activiteiten", aldus Vervoort. De Uber-chauffeurs klagen aan dat de Brusselse regering het nieuwe taxiplan al jaren in de schuif laat liggen. Donderdag maakte de regering weliswaar bekend dat ze het eens is geraakt over de hervorming van de taxisector. Weldra gaat het sociaal overleg met alle vertegenwoordigers van de sector van start. De Brusselse regering bereikte donderdag wel een akkoord over de hervorming van de taxidiensten en de diensten voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder (VVB-diensten). Dat meldt Brussels minister-president Rudi Vervoort. Het akkoord komt er net nu het Brusselse hof van beroep besliste dat Uber-chauffeurs niet meer kunnen werken in de hoofdstad vanaf vrijdag.De tekst waarover de Brusselse regering het eens raakte, moet zorgen voor een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de hele beroepssector. Het gaat daarbij onder meer om verenigingen van chauffeurs, verenigingen van exploitanten en platformen. Bedoeling is ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten te verbeteren, te zorgen voor een eenmaking van de sector met een gemeenschappelijk wettelijk kader, de reglementering van de reservatieplatformen en de lokale economie te beschermen, luidt het in een persbericht. De hervorming moet daarnaast de wetgeving aanpassen aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers en een einde maken aan de oneerlijke concurrentiepraktijken. "Dit akkoord schept een rechtszeker en betrouwbaar kader voor de beroepssector van het personenvervoer en moet ook een kwaliteitsvolle dienstverlening die aangepast is aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers garanderen," zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort. Het sociaal overleg met alle vertegenwoordigers van de sector start binnenkort. Naast het adviescomité zal de tekst van het voorontwerp van ordonnenatie voorgelegd worden aan Brupartners, vervolgens aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en tot slot verhuist die, voor de definitieve goedkeuring, naar de Raad van State.