Vervoort legt zondag om 13.30 uur voor koning Filip de eed af als minister-president van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat heeft het Paleis bekendgemaakt.

Onkelinx federaal

De voorbije vijf, zes weken heeft Onkelinx zich uitsluitend be­zig gehouden met de Brusselse re­geringsvorming, maar nu die klus geklaard is, maakt ze fluks opnieuw de klik naar het federale niveau.

Ze legt uit in De Standaard en Le Soir. 'Het is een keuze die mij politiek volledig ligt. Ik heb de zorg om Brussel op het federale niveau te verdedigen, zoals ik al vijftien jaar doe, met de herfinanciering van het Brussels gewest, Beliris, enz. ... Ik kies resoluut voor het offensief. Om te strij­den voor Brussel en voor de sociale zekerheid.'

De bescherming en de ontwikkeling van die sociale zekerheid noemt ze een van haar belangrijkste competenties. 'Voeg daarbij cruciale dossiers zoals de index. Voor al die redenen, blijf ik me federaal engageren'.

Kamikazecoalitie

In de hypothese van een federale 'kamikazecoalitie' spreekt ze over de mogelijkheid van een 'shadow cabinet'. 'In dat kader moet de weerstand georganiseerd worden, en ik zal werken, geloof me.' (Belga/KVDA)

Vervoort legt zondag om 13.30 uur voor koning Filip de eed af als minister-president van de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat heeft het Paleis bekendgemaakt.De voorbije vijf, zes weken heeft Onkelinx zich uitsluitend be­zig gehouden met de Brusselse re­geringsvorming, maar nu die klus geklaard is, maakt ze fluks opnieuw de klik naar het federale niveau. Ze legt uit in De Standaard en Le Soir. 'Het is een keuze die mij politiek volledig ligt. Ik heb de zorg om Brussel op het federale niveau te verdedigen, zoals ik al vijftien jaar doe, met de herfinanciering van het Brussels gewest, Beliris, enz. ... Ik kies resoluut voor het offensief. Om te strij­den voor Brussel en voor de sociale zekerheid.' De bescherming en de ontwikkeling van die sociale zekerheid noemt ze een van haar belangrijkste competenties. 'Voeg daarbij cruciale dossiers zoals de index. Voor al die redenen, blijf ik me federaal engageren'. In de hypothese van een federale 'kamikazecoalitie' spreekt ze over de mogelijkheid van een 'shadow cabinet'. 'In dat kader moet de weerstand georganiseerd worden, en ik zal werken, geloof me.' (Belga/KVDA)