De rechtbanken van koophandel moeten de gegevens kunnen inkijken van bedrijven met meer dan 2.500 euro schulden aan de RSZ, dit om mogelijk aankomende faillissementen te detecteren. Tot nu toe kregen de rechtbanken daarover fiches. Vanaf vandaag echter heeft elke rechtbank van koophandel een webapplicatie waar de gegevens trimestrieel worden ingegeven. Daardoor kunnen ze een pak sneller werken en ook zoekacties doen op ondernemingsnummer, bedrag van schuld, naam van firma enzovoort. Bedoeling is de modernisering voort te zetten, zegt de FOD. Voor de rechtbank van koophandel kan immers ook de actuele RSZ-situatie van een bedrijf cruciaal zijn, en niet die van het vorige trimester. "Daarom hebben de rechtbanken van koophandel van Tongeren en Charleroi een typedocument ontwikkeld waarmee ze gegevens kunnen opvragen bij de RSZ. De RSZ van zijn kant verbindt zich ertoe die aanvragen snel te behandelen." Bij een gunstige evaluatie wordt dit proefproject uitgebreid naar alle rechtbanken van koophandel. (JDH)

De rechtbanken van koophandel moeten de gegevens kunnen inkijken van bedrijven met meer dan 2.500 euro schulden aan de RSZ, dit om mogelijk aankomende faillissementen te detecteren. Tot nu toe kregen de rechtbanken daarover fiches. Vanaf vandaag echter heeft elke rechtbank van koophandel een webapplicatie waar de gegevens trimestrieel worden ingegeven. Daardoor kunnen ze een pak sneller werken en ook zoekacties doen op ondernemingsnummer, bedrag van schuld, naam van firma enzovoort. Bedoeling is de modernisering voort te zetten, zegt de FOD. Voor de rechtbank van koophandel kan immers ook de actuele RSZ-situatie van een bedrijf cruciaal zijn, en niet die van het vorige trimester. "Daarom hebben de rechtbanken van koophandel van Tongeren en Charleroi een typedocument ontwikkeld waarmee ze gegevens kunnen opvragen bij de RSZ. De RSZ van zijn kant verbindt zich ertoe die aanvragen snel te behandelen." Bij een gunstige evaluatie wordt dit proefproject uitgebreid naar alle rechtbanken van koophandel. (JDH)