De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vorige week het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel om het rouwverlof uit te breiden van drie naar tien dagen. Nabestaanden zullen die dagen flexibel kunnen opnemen, binnen het jaar na het overlijden. De wettekst breidt het verlof uit voor werknemers, federale ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen. Weyts kondigt nu aan dat de uitbreiding ook in Vlaanderen wordt geïmplenteerd. "Mijn administratie werkt momenteel aan een ontwerp van besluit tot wijziging van de regeling met betrekking tot het omstandigheidsverlof voor het onderwijspersoneel, zodat ook voor hen een uitbreiding van het rouwverlof een feit kan worden", aldus Weyts. "Over de concrete modaliteiten zal worden onderhandeld met de sociale partners, en natuurlijk ook met collega Bart Somers, want ik denk dat dat dan moet gebeuren, niet alleen voor het onderwijsveld, maar voor alle Vlaamse ambtenaren. Het zou vreemd zijn als daar een verschil op zat." "Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers is hier ook voorstander van en zijn administratie is momenteel al bezig met de voorbereiding om dit in de toekomst mogelijk te maken", voegt het kabinet-Somers toe. (Belga)

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vorige week het licht op groen gezet voor een wetsvoorstel om het rouwverlof uit te breiden van drie naar tien dagen. Nabestaanden zullen die dagen flexibel kunnen opnemen, binnen het jaar na het overlijden. De wettekst breidt het verlof uit voor werknemers, federale ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen. Weyts kondigt nu aan dat de uitbreiding ook in Vlaanderen wordt geïmplenteerd. "Mijn administratie werkt momenteel aan een ontwerp van besluit tot wijziging van de regeling met betrekking tot het omstandigheidsverlof voor het onderwijspersoneel, zodat ook voor hen een uitbreiding van het rouwverlof een feit kan worden", aldus Weyts. "Over de concrete modaliteiten zal worden onderhandeld met de sociale partners, en natuurlijk ook met collega Bart Somers, want ik denk dat dat dan moet gebeuren, niet alleen voor het onderwijsveld, maar voor alle Vlaamse ambtenaren. Het zou vreemd zijn als daar een verschil op zat." "Vlaams minister van Ambtenarenzaken Bart Somers is hier ook voorstander van en zijn administratie is momenteel al bezig met de voorbereiding om dit in de toekomst mogelijk te maken", voegt het kabinet-Somers toe. (Belga)