Premier Alexander De Croo zou zich beter zorgen maken over het slecht compromis dat vorige week is bereikt in het Overlegcomité. Zo verdedigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de manier waarop zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag dat compromis als teleurstellend bestempelde.

Schoolsluiting

'Heel het schouwspel van de afgelopen drie weken was bijzonder triestig', blikt Rousseau terug op de opeenvolgende Overlegcomités die hebben plaatsgevonden en waar volgens hem onvoldoende is ingegrepen. Volgens hem had het basisonderwijs beter tien dagen de deuren gesloten, zoals de experten naar voren hadden geschoven. 'Waarom is de Gems er anders? Waarom heb je experten als je er nooit naar luistert? Je hoeft niet alle voorstellen van experten volledig te volgen, maar ze bijna nooit volgen, geeft weinig vertrouwen.'

Zoals bekend gaat het kleuter- en lager onderwijs een week vroeger dicht, waardoor de kerstvakantie een week langer duurt. Zo'n sluiting had eerder moeten worden beslist, vindt Rousseau. Bovendien is het voor hem nog afwachten of die week op tijd zal komen.

Coronabarometer

De Vooruit-voorzitter zegt ook geen neen tegen een coronabarometer in de aanpak van de covid-crisis, maar dan alleen als die duidelijk en eenduidig is. Zo zou je kunnen werken met drempelwaarden op de afdelingen intensieve zorg. Alleen plaatst Rousseau duidelijke vraagtekens bij de haalbaarheid. 'Als ze het nu nog niet eens raken in het Overlegcomité, dan vraag ik me af of ze het ooit eens kunnen raken over waar die lijnen moeten liggen.'

Premier Alexander De Croo zou zich beter zorgen maken over het slecht compromis dat vorige week is bereikt in het Overlegcomité. Zo verdedigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de manier waarop zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag dat compromis als teleurstellend bestempelde. 'Heel het schouwspel van de afgelopen drie weken was bijzonder triestig', blikt Rousseau terug op de opeenvolgende Overlegcomités die hebben plaatsgevonden en waar volgens hem onvoldoende is ingegrepen. Volgens hem had het basisonderwijs beter tien dagen de deuren gesloten, zoals de experten naar voren hadden geschoven. 'Waarom is de Gems er anders? Waarom heb je experten als je er nooit naar luistert? Je hoeft niet alle voorstellen van experten volledig te volgen, maar ze bijna nooit volgen, geeft weinig vertrouwen.' Zoals bekend gaat het kleuter- en lager onderwijs een week vroeger dicht, waardoor de kerstvakantie een week langer duurt. Zo'n sluiting had eerder moeten worden beslist, vindt Rousseau. Bovendien is het voor hem nog afwachten of die week op tijd zal komen. De Vooruit-voorzitter zegt ook geen neen tegen een coronabarometer in de aanpak van de covid-crisis, maar dan alleen als die duidelijk en eenduidig is. Zo zou je kunnen werken met drempelwaarden op de afdelingen intensieve zorg. Alleen plaatst Rousseau duidelijke vraagtekens bij de haalbaarheid. 'Als ze het nu nog niet eens raken in het Overlegcomité, dan vraag ik me af of ze het ooit eens kunnen raken over waar die lijnen moeten liggen.'