In de negende minuut staken fans in de Noordtribune een rookpot af, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Match delegate Kris Bellon nam het incident op in zijn verslag. Zelfs als de rookpot geen invloed uitoefende op het normale verloop van de wedstrijd, schrijft het nultolerantiebeleid van de voetbalbond voor dat RSCA vervolgd moet worden. Het Bondsparket eiste een boete van 2.500 euro. Bert Van der Auwera, general counsel van RSCA, zette alle maatregelen uiteen die Anderlecht neemt om het nulgebruik van pyrotechnisch materiaal na te streven. Paars-wit verspreidde een lijst waarop de vergrijpen van supporters gekoppeld werden aan een strafmaat, een soort eigen indicatieve tabel dus. Zo staat het gebruik van pyro gelijk aan een jaar stadionverbod. Bovendien investeerde RSCA in een nieuw camerabewakingssysteem dat vanaf 1 december operationeel zal zijn. Hoewel de Geschillencommissie de Brusselse initiatieven toejuicht, kan ze niet voorbij aan de veelvoudige inbreuken van de voorbije maanden. Er wordt verwezen naar zeven gelijkaardige veroordelingen sinds februari 2019. Daarom besliste de Geschillencommissie om de vordering van 2.500 euro boete te bevestigen. (Belga)

In de negende minuut staken fans in de Noordtribune een rookpot af, met veel rookontwikkeling tot gevolg. Match delegate Kris Bellon nam het incident op in zijn verslag. Zelfs als de rookpot geen invloed uitoefende op het normale verloop van de wedstrijd, schrijft het nultolerantiebeleid van de voetbalbond voor dat RSCA vervolgd moet worden. Het Bondsparket eiste een boete van 2.500 euro. Bert Van der Auwera, general counsel van RSCA, zette alle maatregelen uiteen die Anderlecht neemt om het nulgebruik van pyrotechnisch materiaal na te streven. Paars-wit verspreidde een lijst waarop de vergrijpen van supporters gekoppeld werden aan een strafmaat, een soort eigen indicatieve tabel dus. Zo staat het gebruik van pyro gelijk aan een jaar stadionverbod. Bovendien investeerde RSCA in een nieuw camerabewakingssysteem dat vanaf 1 december operationeel zal zijn. Hoewel de Geschillencommissie de Brusselse initiatieven toejuicht, kan ze niet voorbij aan de veelvoudige inbreuken van de voorbije maanden. Er wordt verwezen naar zeven gelijkaardige veroordelingen sinds februari 2019. Daarom besliste de Geschillencommissie om de vordering van 2.500 euro boete te bevestigen. (Belga)