Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Voor huurwoningen was er nog geen verplichting. De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop-en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen). (KVH)

Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en bij grondige renovatiewerken. Voor huurwoningen was er nog geen verplichting. De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop-en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen). (KVH)