De voorbije jaren werden elders in Beerse ook al een Romeinse potstal, een Merovingisch grafveld en wat bronzen bijltjes uit de ijzertijd gevonden. Dat er ook op de site in Vlimmeren archeologische vondsten zouden worden gedaan, komt dus niet als een verrassing. Tijdens het vooronderzoek werd echter duidelijk dat er zich vroeger een heuse nederzetting bevond. De onderzoekers hopen dan ook dat de opgravingen nieuwe inzichten brengt over het leven in de Kempen door de tijden heen. "De opgraving in Vlimmeren is een unieke kans om de oudste geschiedenis van het dorp te bestuderen", zegt archeoloog Jeroen Verrijckt. "De locatie van de opgraving was duidelijk een aantrekkelijke plek om te wonen. De grote densiteit van bewoningssporen over een periode van zowat 3.000 jaar toont aan dat dit terrein heel interessant was. Waarom dit net is, zal duidelijk moeten worden bij het onderzoek op de rest van het terrein." Verspreid over het hele terrein zijn al sporen gevonden van middeleeuwse huizen, een gracht en poortstructuur. De opgravingen gaan de komende weken nog verder. Het plan was oorspronkelijk om nadien bezoekmomenten te organiseren voor scholen en het grote publiek, maar omwille van de coronacrisis zal de ontsluiting nu enkel digitaal gebeuren. (Belga)

De voorbije jaren werden elders in Beerse ook al een Romeinse potstal, een Merovingisch grafveld en wat bronzen bijltjes uit de ijzertijd gevonden. Dat er ook op de site in Vlimmeren archeologische vondsten zouden worden gedaan, komt dus niet als een verrassing. Tijdens het vooronderzoek werd echter duidelijk dat er zich vroeger een heuse nederzetting bevond. De onderzoekers hopen dan ook dat de opgravingen nieuwe inzichten brengt over het leven in de Kempen door de tijden heen. "De opgraving in Vlimmeren is een unieke kans om de oudste geschiedenis van het dorp te bestuderen", zegt archeoloog Jeroen Verrijckt. "De locatie van de opgraving was duidelijk een aantrekkelijke plek om te wonen. De grote densiteit van bewoningssporen over een periode van zowat 3.000 jaar toont aan dat dit terrein heel interessant was. Waarom dit net is, zal duidelijk moeten worden bij het onderzoek op de rest van het terrein." Verspreid over het hele terrein zijn al sporen gevonden van middeleeuwse huizen, een gracht en poortstructuur. De opgravingen gaan de komende weken nog verder. Het plan was oorspronkelijk om nadien bezoekmomenten te organiseren voor scholen en het grote publiek, maar omwille van de coronacrisis zal de ontsluiting nu enkel digitaal gebeuren. (Belga)