Sinds 21 maart werden door meer dan 280 hulpdienstvrijwilligers van het Rode Kruis al 6.580 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Zij bemannen sinds het begin van de gezondheidscrisis 7 dagen op 7, 24 uur op 24 de speciale COVID19-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. De vijf Vlaamse provincies leveren samen twintig ziekenwagens aan, enkel en alleen voor vervoer van besmette patiënten. Rode Kruisafdelingen voorzien bovendien nog een tiental ziekenwagens voor niet-dringend liggend vervoer. Daarnaast schakelt Rode Kruis Vlaanderen ook vrijwilligers in om het 0800-infonummer dat door de overheid werd opgezet, mee te bemannen. "Het nummer was in eerste plaats bedoeld voor mensen met puur praktische vragen, maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer emotionele vragen binnen", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. "Om die vragen op te vangen, werd het Rode Kruis ingeschakeld voor het bieden van een luisterend oor en deskundig advies. In totaal voerden tot nu toe 55 vrijwilligers 53 uur aan gesprekken met als voornaamste thema's bezorgdheid om familie, de stress die deze situatie met zich meebrengt en mensen die last hebben van eenzaamheid, zeker in deze tijden van weinig sociaal contact." Rode Kruis heeft zich ook geëngageerd om betrouwbare informatie te verspreiden om het brede publiek, zorgverleners en andere specifiekere bevolkingsgroepen advies te geven over hoe ze moeten omgaan met coronastress. Dat doet ze in samenwerking met de Vlaamse overheid en de FOD Volksgezondheid. Zo'n 2.800 zorgvrijwilligers hebben zich al aangemeld om bij te springen in rusthuizen of triageposten van ziekenhuizen. Tot slot laat Rode Kruis nog weten dat in haar Centraal Labo, waar normaal enkel bloed wordt getest maar sinds vorige week ook coronatesten worden uitgevoerd, dagelijks zo'n zeventig stalen worden onderzocht op aanwezigheid van corona. (Belga)

Sinds 21 maart werden door meer dan 280 hulpdienstvrijwilligers van het Rode Kruis al 6.580 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Zij bemannen sinds het begin van de gezondheidscrisis 7 dagen op 7, 24 uur op 24 de speciale COVID19-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. De vijf Vlaamse provincies leveren samen twintig ziekenwagens aan, enkel en alleen voor vervoer van besmette patiënten. Rode Kruisafdelingen voorzien bovendien nog een tiental ziekenwagens voor niet-dringend liggend vervoer. Daarnaast schakelt Rode Kruis Vlaanderen ook vrijwilligers in om het 0800-infonummer dat door de overheid werd opgezet, mee te bemannen. "Het nummer was in eerste plaats bedoeld voor mensen met puur praktische vragen, maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer emotionele vragen binnen", zegt Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. "Om die vragen op te vangen, werd het Rode Kruis ingeschakeld voor het bieden van een luisterend oor en deskundig advies. In totaal voerden tot nu toe 55 vrijwilligers 53 uur aan gesprekken met als voornaamste thema's bezorgdheid om familie, de stress die deze situatie met zich meebrengt en mensen die last hebben van eenzaamheid, zeker in deze tijden van weinig sociaal contact." Rode Kruis heeft zich ook geëngageerd om betrouwbare informatie te verspreiden om het brede publiek, zorgverleners en andere specifiekere bevolkingsgroepen advies te geven over hoe ze moeten omgaan met coronastress. Dat doet ze in samenwerking met de Vlaamse overheid en de FOD Volksgezondheid. Zo'n 2.800 zorgvrijwilligers hebben zich al aangemeld om bij te springen in rusthuizen of triageposten van ziekenhuizen. Tot slot laat Rode Kruis nog weten dat in haar Centraal Labo, waar normaal enkel bloed wordt getest maar sinds vorige week ook coronatesten worden uitgevoerd, dagelijks zo'n zeventig stalen worden onderzocht op aanwezigheid van corona. (Belga)