Het Rode Kruis ontving al enkele duizenden aanmeldingen op zijn vrijwilligersplatform. Toch zijn er daar voorlopig nog geen concrete vacatures te vinden. Tegelijkertijd circuleren op sociale media wel beelden van burgers die zich op eigen houtje ter plaatse begeven om te helpen. "Maar het is niet zo dat we afwachten", zegt Jan Poté, de woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. "Op dit moment bevinden de steden en gemeenten zich nog in de acute fase van de ramp. Er wordt gezocht naar vermisten, naar slachtoffers. Ze ruimen het grote puin om wegen opnieuw bereikbaar te maken en ze stabiliseren huizen. Het drinkwater wordt hersteld en telecomverbindingen worden weer op poten gezet. Er wordt in opvang voorzien voor mensen zonder huis." Poté wijst erop dat het Rode Kruis daarbij betrokken is. "Vanuit Vlaanderen leveren we hulp aan de Waalse collega's. Vrijdag en zaterdag zijn er evacuaties gebeurd en hebben we geholpen bij noodopvang. Op dit moment zijn we daarvoor nog stand-by." "Die acute fase kan nog even duren. Maar gelijktijdig met het zakken van het water zal de schade naar boven komen. De steden en gemeenten zullen op dat moment doorgeven wat hun noden zijn. Op dat moment zullen wij de vrijwilligers gericht inzetten. Waarschijnlijk zal het nog enkele dagen duren", zegt Poté. Het Rode Kruis ziet ook de beelden op sociale media van vrijwilligers die momenteel op eigen houtje ter plaatse gaan helpen, en heeft er ook alle begrip voor dat de slachtoffers daarop ingaan. "Maar ons is gevraagd om de noden te lenigen van alle slachtoffers, op middellange en lange termijn. Deze ramp zal geen werk zijn van korte adem: het zal maanden, misschien jaren kosten. Daarom willen we iedereen op ons platform de boodschap geven om zich klaar te houden. Het kan nog enkele dagen duren voor we hen inzetten, maar de hulp moet efficiënt verlopen. Het is super dat zoveel vrijwilligers zich opgaven, want we zullen het niet zonder hen kunnen." (Belga)

Het Rode Kruis ontving al enkele duizenden aanmeldingen op zijn vrijwilligersplatform. Toch zijn er daar voorlopig nog geen concrete vacatures te vinden. Tegelijkertijd circuleren op sociale media wel beelden van burgers die zich op eigen houtje ter plaatse begeven om te helpen. "Maar het is niet zo dat we afwachten", zegt Jan Poté, de woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. "Op dit moment bevinden de steden en gemeenten zich nog in de acute fase van de ramp. Er wordt gezocht naar vermisten, naar slachtoffers. Ze ruimen het grote puin om wegen opnieuw bereikbaar te maken en ze stabiliseren huizen. Het drinkwater wordt hersteld en telecomverbindingen worden weer op poten gezet. Er wordt in opvang voorzien voor mensen zonder huis." Poté wijst erop dat het Rode Kruis daarbij betrokken is. "Vanuit Vlaanderen leveren we hulp aan de Waalse collega's. Vrijdag en zaterdag zijn er evacuaties gebeurd en hebben we geholpen bij noodopvang. Op dit moment zijn we daarvoor nog stand-by." "Die acute fase kan nog even duren. Maar gelijktijdig met het zakken van het water zal de schade naar boven komen. De steden en gemeenten zullen op dat moment doorgeven wat hun noden zijn. Op dat moment zullen wij de vrijwilligers gericht inzetten. Waarschijnlijk zal het nog enkele dagen duren", zegt Poté. Het Rode Kruis ziet ook de beelden op sociale media van vrijwilligers die momenteel op eigen houtje ter plaatse gaan helpen, en heeft er ook alle begrip voor dat de slachtoffers daarop ingaan. "Maar ons is gevraagd om de noden te lenigen van alle slachtoffers, op middellange en lange termijn. Deze ramp zal geen werk zijn van korte adem: het zal maanden, misschien jaren kosten. Daarom willen we iedereen op ons platform de boodschap geven om zich klaar te houden. Het kan nog enkele dagen duren voor we hen inzetten, maar de hulp moet efficiënt verlopen. Het is super dat zoveel vrijwilligers zich opgaven, want we zullen het niet zonder hen kunnen." (Belga)