"Wegens de vergrijzing van de bevolking zullen de transfusiebehoeften stijgen, en zijn er dus meer bloedgiften nodig. Door het optrekken van de leeftijd kunnen tot 15.000 zakjes bloed extra per jaar worden ingezameld", stelt het Rode Kruis, dat eraan toevoegt dat enkel mensen die de afgelopen drie jaar bloed, plasma of bloedplaatjes gaven, opnieuw in aanmerking komen om na hun 65ste verjaardag opnieuw bloed te geven. Volgens de Hoge Gezondheidsraad was de leeftijdsgrens van 65 jaar willekeurig en medisch ongegrond. "Tot nu toe moesten jaarlijks ongeveer 1.000 actieve bloeddonoren op hun 65ste afhaken door de regelgeving", aldus dr. Martine Baeten, adjunct-medisch directeur van de Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen. In verschillende landen van de Europese Unie, alsook in de Verenigde Staten en Australië, werd de leeftijdsgrens al eerder verhoogd tot 70 jaar en ouder. Meer info over bloed geven is te vinden op www.bloedgevendoetleven.be. (KAV)

"Wegens de vergrijzing van de bevolking zullen de transfusiebehoeften stijgen, en zijn er dus meer bloedgiften nodig. Door het optrekken van de leeftijd kunnen tot 15.000 zakjes bloed extra per jaar worden ingezameld", stelt het Rode Kruis, dat eraan toevoegt dat enkel mensen die de afgelopen drie jaar bloed, plasma of bloedplaatjes gaven, opnieuw in aanmerking komen om na hun 65ste verjaardag opnieuw bloed te geven. Volgens de Hoge Gezondheidsraad was de leeftijdsgrens van 65 jaar willekeurig en medisch ongegrond. "Tot nu toe moesten jaarlijks ongeveer 1.000 actieve bloeddonoren op hun 65ste afhaken door de regelgeving", aldus dr. Martine Baeten, adjunct-medisch directeur van de Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen. In verschillende landen van de Europese Unie, alsook in de Verenigde Staten en Australië, werd de leeftijdsgrens al eerder verhoogd tot 70 jaar en ouder. Meer info over bloed geven is te vinden op www.bloedgevendoetleven.be. (KAV)