Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. De hulporganisatie brengt ook de concrete noden in de getroffen regio's in kaart: hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig, waar en voor hoeveel personen? Op basis van die analyse worden verdere hulpacties ondernomen. Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privépersonen als bedrijven giften storten. Mensen in Vlaanderen die zichzelf als crisisvrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen op rodekruis.be/helpenhelpt. Ook steden en gemeenten met hulpaanvragen kunnen daar terecht. (Belga)

Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. De hulporganisatie brengt ook de concrete noden in de getroffen regio's in kaart: hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig, waar en voor hoeveel personen? Op basis van die analyse worden verdere hulpacties ondernomen. Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privépersonen als bedrijven giften storten. Mensen in Vlaanderen die zichzelf als crisisvrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen op rodekruis.be/helpenhelpt. Ook steden en gemeenten met hulpaanvragen kunnen daar terecht. (Belga)