Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Meer inwoners moeten daarom via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en bestaande rioleringen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen.

Als Vlaanderen zoals beloofd het rioolsysteem tegen 2027 in orde wil brengen, is daarvoor minstens 2,7 miljard euro extra nodig bovenop de voorziene budgetten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat vrijdag in De Tijd staat.

Volgens SP.A krijgt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) al jaren signalen dat er actie nodig is om de Europese doelstelling te halen, maar heeft ze daar nooit naar gehandeld. 'De minister moet nu zorgen dat de doorlooptijd voor rioleringsprojecten teruggedrongen wordt van gemiddeld 8 jaar naar 5 jaar', zegt Beenders. Daarnaast moet de financieringsgraad omhoog. 'In 2016 bracht de saneringsbijdrage 65 euro per inwoner op, terwijl er slechts voor 51 euro kosten werden gemaakt voor het rioolbeheer. Het geld dat de Vlamingen betalen voor rioleringen moet ook effectief worden gebruikt voor rioleringen.'

De projecten kunnen bovendien efficiënter worden uitgevoerd, vindt Beenders. 'Uit studies blijkt dat ongeveer de helft van de budgetten gaat naar investeringen van nieuwe rioleringen, een kwart naar exploitatie en een kwart naar overheadkosten. Vooral door schaalgrootte kunnen de overheadkosten naar beneden. SP.A is ervan overtuigd dat we met doordacht beleid de doelstellingen tegen 2027 kunnen halen zonder verhoging van de waterfactuur', besluit hij.

Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Meer inwoners moeten daarom via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en bestaande rioleringen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen. Als Vlaanderen zoals beloofd het rioolsysteem tegen 2027 in orde wil brengen, is daarvoor minstens 2,7 miljard euro extra nodig bovenop de voorziene budgetten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat vrijdag in De Tijd staat.Volgens SP.A krijgt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) al jaren signalen dat er actie nodig is om de Europese doelstelling te halen, maar heeft ze daar nooit naar gehandeld. 'De minister moet nu zorgen dat de doorlooptijd voor rioleringsprojecten teruggedrongen wordt van gemiddeld 8 jaar naar 5 jaar', zegt Beenders. Daarnaast moet de financieringsgraad omhoog. 'In 2016 bracht de saneringsbijdrage 65 euro per inwoner op, terwijl er slechts voor 51 euro kosten werden gemaakt voor het rioolbeheer. Het geld dat de Vlamingen betalen voor rioleringen moet ook effectief worden gebruikt voor rioleringen.'De projecten kunnen bovendien efficiënter worden uitgevoerd, vindt Beenders. 'Uit studies blijkt dat ongeveer de helft van de budgetten gaat naar investeringen van nieuwe rioleringen, een kwart naar exploitatie en een kwart naar overheadkosten. Vooral door schaalgrootte kunnen de overheadkosten naar beneden. SP.A is ervan overtuigd dat we met doordacht beleid de doelstellingen tegen 2027 kunnen halen zonder verhoging van de waterfactuur', besluit hij.