Sant'Egidio is ontstaan in 1968 en groeide uit tot een internationale christelijke lekengemeenschap, met in ons land 2.000 vrijwilligers. De groep helpt onder meer mensen in armoede, daklozen, vluchtelingen, ouderen, kinderen en mensen met een beperking, en zet in op interlevensbeschouwelijke dialoog en conflictbemiddeling. Twee weken geleden bracht koning Filip nog een bezoek aan verschillende projecten van Sant'Egidio in Antwerpen. Zondag kwamen medewerkers en sympathisanten van de christelijke lekenbeweging samen voor een feestelijke viering in de KBC-toren. Veel hooggeplaatst volk daarbij, van de Antwerpse bisschop Johan Bonny, over eurocommissaris Marianne Thyssen en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy tot de opperrabijn van Brussel Albert Guigui en Vincenzo Paglia, naast geestelijk raadgever van de lekenbeweging ook voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin. De sprekers prezen de verbindende functie die Sant'Egidio in de afgelopen decennia heeft gespeeld, tussen rijk en arm, tussen generaties, godsdiensten en verschillende levensbeschouwingen. Voorzitter Hilde Kieboom riep op te blijven werken aan een meer menselijke samenleving, doorheen alle maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, secularisatie, migratie en globalisering. Herman Van Rompuy wees op een aantal gevaren zoals vereenzaming en stijgende kansarmoede en noemde Sant'Egidio daarbij een "expert in menselijkheid". Wetenschapper Bea Cantillon benadrukte de signaalfunctie tegen onder meer armoede van organisaties zoals de lekenbeweging in een welvaartstaat. (Belga)

Sant'Egidio is ontstaan in 1968 en groeide uit tot een internationale christelijke lekengemeenschap, met in ons land 2.000 vrijwilligers. De groep helpt onder meer mensen in armoede, daklozen, vluchtelingen, ouderen, kinderen en mensen met een beperking, en zet in op interlevensbeschouwelijke dialoog en conflictbemiddeling. Twee weken geleden bracht koning Filip nog een bezoek aan verschillende projecten van Sant'Egidio in Antwerpen. Zondag kwamen medewerkers en sympathisanten van de christelijke lekenbeweging samen voor een feestelijke viering in de KBC-toren. Veel hooggeplaatst volk daarbij, van de Antwerpse bisschop Johan Bonny, over eurocommissaris Marianne Thyssen en voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy tot de opperrabijn van Brussel Albert Guigui en Vincenzo Paglia, naast geestelijk raadgever van de lekenbeweging ook voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin. De sprekers prezen de verbindende functie die Sant'Egidio in de afgelopen decennia heeft gespeeld, tussen rijk en arm, tussen generaties, godsdiensten en verschillende levensbeschouwingen. Voorzitter Hilde Kieboom riep op te blijven werken aan een meer menselijke samenleving, doorheen alle maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, secularisatie, migratie en globalisering. Herman Van Rompuy wees op een aantal gevaren zoals vereenzaming en stijgende kansarmoede en noemde Sant'Egidio daarbij een "expert in menselijkheid". Wetenschapper Bea Cantillon benadrukte de signaalfunctie tegen onder meer armoede van organisaties zoals de lekenbeweging in een welvaartstaat. (Belga)