OiRA staat voor "Online interactive Risk Assessment". Het gratis softwareprogramma werd ontwikkeld om bedrijven, en in het bijzonder kmo's, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uit te voeren op de werkvloer. De tool is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen. Dit zorgt ervoor dat de risico's waaraan schoonmakers blootstaan, niet enkel gelinkt zijn aan de job, maar ook aan de specifieke situaties verbonden aan de plaats waar ze aan het werk zijn. Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enzovoort. De tool is een eenvoudige manier om bij te dragen tot betere werkcondities in de sector, wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers. (Belga)

OiRA staat voor "Online interactive Risk Assessment". Het gratis softwareprogramma werd ontwikkeld om bedrijven, en in het bijzonder kmo's, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uit te voeren op de werkvloer. De tool is aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals het schoonmaken in diverse werkomgevingen in verschillende soorten gebouwen. Dit zorgt ervoor dat de risico's waaraan schoonmakers blootstaan, niet enkel gelinkt zijn aan de job, maar ook aan de specifieke situaties verbonden aan de plaats waar ze aan het werk zijn. Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enzovoort. De tool is een eenvoudige manier om bij te dragen tot betere werkcondities in de sector, wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers. (Belga)