Ringland ontstond drie jaar geleden als een plan van onder meer ingenieurs en stedenbouwkundigen om de Antwerpse ring te overkappen en de Antwerpse mobiliteitsknoop te helpen ontwarren door stedelijk en doorgaand verkeer beter te scheiden. De voorbije jaren werkte het burgerplatform die plannen verder uit, startte het een "academie" van sympathiserende experts op, steunde het een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de stad en ging het rond de tafel zitten met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en alle andere bij het Antwerpse mobiliteitsdossier betrokken partijen om eindelijk tot een alomvattende oplossing met een breed draagvlak te komen. "Het is natuurlijk een erg belangrijk jaar voor ons. We blijven werken met de intendant en hopen tegen de paasvakantie de onderhandelingen af te ronden en tot een akkoord te komen, ook over de modal shift die nodig is in Antwerpen", geeft Peter Vermeulen van Ringland aan. "Ringland is in ieder geval nog steeds een actieve en dynamische beweging en we zijn trots op wat we tot nu toe al bereikt hebben." Een van de voornaamste doelstellingen van Ringland is om de leefbaarheid in Antwerpen te verbeteren. Daarom deelt het burgerplatform voor zijn derde verjaardag inheemse boompjes uit. Die kunnen op zondag 12 februari tussen 14 en 17 uur worden opgehaald op de hoek van de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan. Er zal die middag ook plaats zijn voor muziek, eten en drinken. (Belga)

Ringland ontstond drie jaar geleden als een plan van onder meer ingenieurs en stedenbouwkundigen om de Antwerpse ring te overkappen en de Antwerpse mobiliteitsknoop te helpen ontwarren door stedelijk en doorgaand verkeer beter te scheiden. De voorbije jaren werkte het burgerplatform die plannen verder uit, startte het een "academie" van sympathiserende experts op, steunde het een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de stad en ging het rond de tafel zitten met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en alle andere bij het Antwerpse mobiliteitsdossier betrokken partijen om eindelijk tot een alomvattende oplossing met een breed draagvlak te komen. "Het is natuurlijk een erg belangrijk jaar voor ons. We blijven werken met de intendant en hopen tegen de paasvakantie de onderhandelingen af te ronden en tot een akkoord te komen, ook over de modal shift die nodig is in Antwerpen", geeft Peter Vermeulen van Ringland aan. "Ringland is in ieder geval nog steeds een actieve en dynamische beweging en we zijn trots op wat we tot nu toe al bereikt hebben." Een van de voornaamste doelstellingen van Ringland is om de leefbaarheid in Antwerpen te verbeteren. Daarom deelt het burgerplatform voor zijn derde verjaardag inheemse boompjes uit. Die kunnen op zondag 12 februari tussen 14 en 17 uur worden opgehaald op de hoek van de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan. Er zal die middag ook plaats zijn voor muziek, eten en drinken. (Belga)